สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เขี้ยวเนื้อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Lagerstroemia subangulata (Craib) Furtado & Montien

Lythraceae

ดูที่ สมอร่อง

ตะแบกตัวเมีย
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Lagerstroemia subangulata (Craib) Furtado & Montien

Lythraceae

ดูที่ สมอร่อง

ตะแบกหนู
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Lagerstroemia subangulata (Craib) Furtado & Montien

Lythraceae

ดูที่ สมอร่อง

สมอรัด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Lagerstroemia subangulata (Craib) Furtado & Montien

Lythraceae

ดูที่ สมอร่องสมอร่อง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Lagerstroemia subangulata (Craib) Furtado & Montien

Lythraceae

ไม้ต้น สูง 10-15 ม. เปลือกบาง ใบรูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ยาว 4-12 ซม. ปลายแหลมยาว แผ่นใบด้านล่างมีขนตามเส้นแขนงใบ ก้านใบยาว 1-3 มม. ช่อดอกยาวได้ถึง 30 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ตาดอกรูปไข่กลับ ยาว 3-5 มม. มีขนหนาแน่น ก้านดอกเทียมยาว 1-2 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 3-4 มม. มีสันตื้น ๆ 6 สัน ด้านในมีขนละเอียดช่วงปลายกลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 2-3 มม. ดอกสีชมพูอมม่วง กลีบรูปรีหรือคล้ายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ยาว 5-7 มม. รวมก้านกลีบ เกสรเพศผู้ 6-7 อันด้านนอกยาวกว่าอันด้านใน รังไข่เกลี้ยง ผลแห้งแตก มี 3-4 ซีก รูปรีเกือบกลม ยาว 1.5-1.8 ซม. เกลี้ยง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตะแบก, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ความสูงถึงประมาณ 200 เมตร

ชื่อพ้อง  Lagerstroemia undulata Koehne var. subangulata Craib

ชื่ออื่น   เขี้ยวเนื้อ (สระบุรี); ตะแบกตัวเมีย, สมอร่อง, สมอรัด(ทั่วไป); ตะแบกหนู (ลพบุรี)

สมอร่อง: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง หลอดกลีบเลี้ยงเป็นสันตื้น ๆ ผลเกลี้ยง (ภาพซ้าย: กาญจนบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล; ภาพขวา: ลพบุรี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

de Wilde, W.J.J.O., B.E.E. Duyfjes and P. Phonsena. (2014). Lythraceae. In Flora of Thailand Vol. 11(4): 576.