สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กาเสลา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Lagerstroemia macrocarpa Wall. ex Kurz

Lythraceae

ดูที่ อินทนิลบก

กาเสา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Lagerstroemia macrocarpa Wall. ex Kurz

Lythraceae

ดูที่ อินทนิลบก

กากะเลา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Lagerstroemia macrocarpa Wall. ex Kurz

Lythraceae

ดูที่ อินทนิลบก

จ้อล่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Lagerstroemia macrocarpa Wall. ex Kurz

Lythraceae

ดูที่ อินทนิลบก

จะล่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Lagerstroemia macrocarpa Wall. ex Kurz

Lythraceae

ดูที่ อินทนิลบก

จะล่อหูกวาง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Lagerstroemia macrocarpa Wall. ex Kurz

Lythraceae

ดูที่ อินทนิลบก

ชีมุง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Lagerstroemia macrocarpa Wall. ex Kurz

Lythraceae

ดูที่ อินทนิลบก

ปะหน่าฮอ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Lagerstroemia macrocarpa Wall. ex Kurz

Lythraceae

ดูที่ อินทนิลบก

หูกวาง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Lagerstroemia macrocarpa Wall. ex Kurz

Lythraceae

ดูที่ อินทนิลบกอินทนิลบก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Lagerstroemia macrocarpa Wall. ex Kurz

Lythraceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ใบรูปขอบขนาน แกมรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ยาว 10-45 ซม. แผ่นใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.5-2 ซม. ช่อดอกตั้งตรง ยาวได้ถึง 30 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ก้านดอกเทียมยาว 0.5-2 ซม. ขยายในผลเล็กน้อย ตาดอกรูปกลมหรือรูปไข่ ยาว 1-1.6 ซม. ปลายส่วนมากไม่มีจุก หลอดกลีบเลี้ยงยาว 5-8 มม. มีสันตามยาวประมาณ 12 สัน ด้านนอกมีขนละเอียด กลีบหนา รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 ซม. บานออกในผล ดอกสีชมพูอมม่วง กลีบรูปกลม ๆ ยาว 3-4 ซม. ขอบย่น ก้านกลีบยาว 1-1.5 ซม. เกสรเพศผู้ยาวเท่า ๆ กัน รังไข่เกลี้ยง ผลรูปรีกว้างหรือเกือบกลม ยาว 3-4 ซม. เกลี้ยง ปลายมีติ่งแหลม แตกเป็น 6 ซีก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตะแบก, สกุล)

พบที่พม่า ลาว กัมพูชา ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร เป็นไม้ประดับทั่วไป

ชื่ออื่น   กากะเลา (อุบลราชธานี); กาเสลา, กาเสา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); จ้อล่อ, จะล่อ, จะล่อหูกวาง, หูกวาง (ภาคเหนือ); ชีมุง (เงี้ยว); ปะหน่าฮอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); อินทนิลบก (ภาคกลาง)

อินทนิลบก: ตาดอกรูปกลม ปลายส่วนมากไม่มีจุก หลอดกลีบเลี้ยงมีสันประมาณ 12 สัน กลีบดอกมีก้าน ขอบกลีบย่น เกสรเพศผู้ยาวเท่า ๆ กัน (ภาพ: ทุ่งใหญ่นเรศวร ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

de Wilde, W.J.J.O., B.E.E. Duyfjes and P. Phonsena. (2014). Lythraceae. In Flora of Thailand Vol. 11(4): 570-572.

Furtado, C.X. (1969). A revision of Lagerstroemia L. (Lythraceae). Gardens’ Bulletin Singapore 24: 271.