สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เปื๋อยเปลือกบาง
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Lagerstroemia cochinchinensis Pierre

Lythraceae

ดูที่ ตะแบกเกรียบ

เปื๋อยแดง
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Lagerstroemia cochinchinensis Pierre

Lythraceae

ดูที่ ตะแบกเกรียบ

เปื๋อยแมว
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Lagerstroemia cochinchinensis Pierre

Lythraceae

ดูที่ ตะแบกเกรียบ

เปื๋อยกะแอ่ง
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Lagerstroemia cochinchinensis Pierre

Lythraceae

ดูที่ ตะแบกเกรียบ

เปื๋อยลอกเปลือก
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Lagerstroemia cochinchinensis Pierre

Lythraceae

ดูที่ ตะแบกเกรียบ

โคะกางแอ้
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Lagerstroemia cochinchinensis Pierre

Lythraceae

ดูที่ ตะแบกเกรียบตะแบกเกรียบ
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Lagerstroemia cochinchinensis Pierre

Lythraceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. เปลือกบาง มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามใบอ่อน เส้นแขนงใบด้านล่าง ช่อดอก และหลอดกลีบเลี้ยงด้านนอก กิ่งด้านข้างมักเปลี่ยนรูปเป็นหนาม ใบรูปรีถึงรูปใบหอก หรือแกมรูปไข่ ยาว 4-15 ซม. ก้านใบยาว 0.2-1 ซม. ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 30 ซม. ก้านดอกเทียมยาวประมาณ 2 มม. ขยายในผลเล็กน้อย หลอดกลีบเลี้ยงเรียบ ยาวประมาณ 8 มม. กลีบรูปสามเหลี่ยม ยาว 3-4 มม. ด้านในปลายกลีบมีขน ดอกสีชมพู ม่วง หรืออมขาว กลีบรูปรีกว้างเกือบกลม ยาว 1.5-3 ซม. รวมก้านกลีบที่ยาวประมาณ 5 มม. เกสรเพศผู้วงนอก 6 อัน รังไข่มีขนสีขาว ผลรูปรีเกือบกลม ยาว 1.4-1.7 ซม. เกลี้ยงหรือมีขนช่วงปลายผล

พบที่ภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร

ชื่อพ้อง  Lagerstroemia collinsae Craib

ชื่ออื่น   โคะกางแอ้ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่); ตะแบกเกรียบ (ชลบุรี, นครราชสีมา); ตะแบกเกรียบแดง (ราชบุรี); เปื๋อยกะแอ่ง (สุโขทัย); เปื๋อยแดง, เปื๋อยเปลือกบาง, เปื๋อยแมว (ภาคเหนือ); เปื๋อยลอกเปลือก (แพร่); ลิงง้อ (จันทบุรี)

ตะแบกเกรียบ: มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามช่อดอก หลอดกลีบเลี้ยงด้านนอก ปลายกลีบด้านใน และปลายผล หลอดกลีบเลี้ยงเรียบ (ภาพ: แม่เลา-แม่แสะ เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

de Wilde, W.J.J.O., B.E.E. Duyfjes and P. Phonsena. (2014). Lythraceae. In Flora of Thailand Vol. 11(4): 553-580.

Furtado, C.X. (1969). A revision of Lagerstroemia L. (Lythraceae). Gardens’ Bulletin Singapore 24: 185-335.

Qin, H., S.A. Graham and M.G. Gilbert. (2007). Lythraceae (Lagerstroemia). In Flora of China Vol. 13: 277-281.

ตะแบกเกรียบแดง
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Lagerstroemia cochinchinensis Pierre

Lythraceae

ดูที่ ตะแบกเกรียบ

ลิงง้อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Lagerstroemia cochinchinensis Pierre

Lythraceae

ดูที่ ตะแบกเกรียบ