สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   พุดชมพู  สกุล
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Kopsia Blume

Apocynaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น น้ำยางขาว ใบเรียงตรงข้าม มีต่อมตามซอกใบ ช่อดอกแบบช่อกระจุกซ้อนหรือคล้ายช่อกระจะ ส่วนมากออกตามปลายกิ่ง ใบประดับขนาดเล็ก มักติดทน กลีบดอกและกลีบเลี้ยงจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงไม่มีต่อมที่โคน ดอกรูปดอกเข็ม เรียงซ้อนทับด้านขวาในตาดอก เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดใต้หรือสูงกว่ากึ่งกลางหลอดกลีบดอก ไม่แนบติดกับส่วนบนของเกสรเพศเมีย ก้านชูอับเรณูสั้น โคนอับเรณูเว้ารูปหัวใจ จานฐานดอกจัก 2 พู ติดระหว่างคาร์เพล มี 2 คาร์เพลแยกกัน ปลายติดกันเรียวยาวเป็นก้านเกสรเพศเมีย แต่ละคาร์เพลมีออวุล 2 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียรูปเส้นด้าย ปลายแผ่เป็นวง ผลผนังชั้นในแข็ง ออกเป็นคู่หรือออกเดี่ยว ๆ

สกุล Kopsia มี 23 ชนิด พบที่พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ออสเตรเลีย ในไทยมี 4 ชนิด ส่วน K. macrophylla Hook.f. ที่เคยมีรายงานว่าพบในไทย พบเฉพาะที่คาบสมุทรมลายูตอนล่าง ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์และนักปฐพีวิทยาชาวดัตช์ Jan Kops (1765–1849)


เอกสารอ้างอิง

Li, B., A.J.M. Leeuwenberg and D.J. Middleton. (1995). Apocynaceae. In Flora of China Vol. 16: 162–163.

Middleton, D.J. (2004). A revision of Kopsia (Apocynaceae: Rauvolfioideae). Harvard Papers in Botany 9(1): 89–142.

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 60–64.