สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เปราะใบแคบ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Kaempferia filifolia K. Larsen

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 20 ซม. ใบมี 2-10 ใบ รูปแถบ ยาว 6-15 ซม. ปลายมีติ่งแหลมคล้ายตะขอ โคนแผ่กว้างเป็นกาบใบ ไร้ก้านหรือก้านยาว 1-2 ซม. กาบใบยาวได้ถึง 4 ซม. ช่อดอกออกระหว่างกาบใบด้านใน ไร้ก้าน กาบดอกยาว 3.5-7 ซม. มีหรือไม่มีลิ้นใบ ใบประดับรูปแถบ ยาว 3-10 ซม. มีขนครุย ใบประดับย่อยรูปแถบ ยาว 1.5-2 ซม. ดอกสีขาว หลอดกลีบเลี้ยงยาว 3-7 ซม. หลอดกลีบดอกยาว 5.5-14 ซม. กลีบรูปแถบ ยาว 1.5-3 ซม. ปลายมีติ่งแหลม แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ยาว 1.4-2 ซม. โคนเรียวแคบเป็นก้านกลีบสั้น ๆ กลีบปากแฉกลึก กลีบรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ยาว 1.7-2 ซม. อับเรณูยาว 3-4 มม. ปลายแกนอับเรณูเป็นสันคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 2.5-3 มม. เมล็ดสีขาว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เปราะหอม, สกุล)

พบที่ลาว ในไทยพบทางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามทุ่งหญ้าที่เป็นดินทรายหรือที่ชื้นแฉะในป่าเต็งรังหรือป่าดิบแล้งโปร่ง ๆ ความสูงไม่เกิน 200 เมตร อนึ่ง K. fallax Gagnep. และ K. fissa Gagnep. น่าจะเป็นชนิดเดียวกับเปราะใบแคบ (pers. com. - John Mood)

เปราะใบแคบ: ใบรูปแถบ หลอดกลีบดอกเรียวแคบ กลีบดอกสีขาว กลีบปากแฉกลึก (ภาพ: อุบลราชธานี - John Mood)

เอกสารอ้างอิง

Sirirugsa, P. (1992). Taxonomy of the genus Kaempferia (Zingiberaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 19: 5.