สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เปราะใหญ่
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Kaempferia elegans (Wall.) Baker

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก สูง 10-20 ซม. มี 2-4 ใบ รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 13-15 ซม. ปลายแหลม โคนรูปลิ่มหรือเว้าตื้น แผ่นใบด้านล่างสีเขียวอ่อนหรืออมม่วง ด้านบนบางครั้งมีลายเป็นปื้น ก้านใบยาวได้ถึง 10 ซม. กาบที่ไร้ใบยาว 3-10 ซม. ด้านนอกมีขน ลิ้นใบขนาดเล็ก ก้านช่อยาว 3-20 ซม. ดอกบานครั้งละ 1-2 ดอก ใบประดับรูปใบหอก ยาว 2.5-6 ซม. ใบประดับย่อยยาวไม่เท่ากัน ยาว 1.5-2 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 2-3 ซม. ปลายแยก 2 แฉก มีขนครุย หลอดกลีบดอกยาว 5-7 ซม. กลีบดอกสีขาว รูปใบหอก ยาว 1.7-2 ซม. แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันสีม่วงอมชมพู โคนสีขาว หรือมีสีขาวทั้งแผ่นกลีบ รูปไข่กลับกว้างเกือบกลม ยาว 1.2-2 ซม. กลีบปากแยกจรดโคน กลีบรูปไข่กลับ ยาว 2-2.8 ซม. อับเรณูยาวประมาณ 3 มม. ปลายแกนอับเรณูเป็นสันเกือบกลม ยาวประมาณ 6 มม.

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า คาบสมุทรมลายู และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงไม่เกิน 1000 เมตร

ชื่อพ้อง  Monolophus elegans Wall., Kaempferia pulchra (Ridl.) Ridl.

ชื่อสามัญ  Peacock ginger

ชื่ออื่น   เปราะป่า (ภาคใต้); เปราะใหญ่, ว่านนกคุ้ม (ทั่วไป)

เปราะใหญ่: ช่อดอกออกระหว่างกาบใบ ก้านดอกสั้นหรือยาว แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันสีม่วงอมชมพู โคนสีขาว กลีบปากแยกจรดโคน (ภาพ: ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Sirirugsa, P. (1992). Taxonomy of the genus Kaempferia (Zingiberaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 19: 5-6.

Wu, D. and K. Larsen. (2000). Zingiberaceae. In Flora of China Vol. 24: 369.

เปราะป่า
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Kaempferia elegans (Wall.) Baker

Zingiberaceae

ดูที่ เปราะใหญ่

ว่านนกคุ้ม
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Kaempferia elegans (Wall.) Baker

Zingiberaceae

ดูที่ เปราะใหญ่