สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โกลด์ฟิงเกอร์
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Juanulloa mexicana (Schltdl.) Miers

Solanaceae

ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย หรืออิงอาศัย มีขุยละเอียดตามกิ่งอ่อน ก้านใบ แผ่นใบด้านล่าง ช่อดอก กลีบเลี้ยง และกลีบดอก ใบเรียงเวียน รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 7-15 ซม. ก้านใบยาว 1.5-3 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะแยกแขนงสั้น ๆ ยาว 4-15 ซม. ใบประดับคล้ายใบ ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. ดอกสีส้ม กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นสันหุ้มกลีบดอก ยาว 3-5 ซม. มี 5 กลีบ แยกจรดโคนในผล กลีบดอกยื่นเลยหลอดกลีบเลี้ยง ยาว 5-6 ซม. มี 5 กลีบ รูปรีกว้าง ยาวประมาณ 5 มม. เรียงซ้อนเหลื่อม เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดเหนือโคนหลอดกลีบดอก จุดติดมีขนยาว ก้านชูอับเรณูยาว 2.5-3 ซม. อับเรณูยาว 1-1.2 ซม. จานฐานดอกจักเป็นพู ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้เล็กน้อย ผลสดมีหลายเมล็ด

มีถิ่นกำเนิดที่อเมริกาเขตร้อน ในธรรมชาตินกฮัมมิ่งเบิร์ดเป็นตัวช่วยผสมเกสร

สกุล Juanulloa Ruiz & Pav. มีประมาณ 10 ชนิด พบในอเมริกาเขตร้อน ชื่อสกุลตั้งตามนักวิทยาศาสตร์ชาวสเปน Jorge Juan y Santacilla (1713-1773)

โกลด์ฟิงเกอร์: กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นสันหุ้มกลีบดอก กลีบดอกยื่นเลยหลอดกลีบเลี้ยง (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Cuatrecasas, J. (1958). The Colombian species of Juanulloa. Brittonia 10(3): 146-147.