สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

บังสูรย์
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Johannesteijsmannia altifrons (Rchb. f. & Zoll.) H. E. Moore

Arecaceae

ดูที่ ปาล์มบังสูรย์

ปาล์มข้าวหลามตัด
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Johannesteijsmannia altifrons (Rchb. f. & Zoll.) H. E. Moore

Arecaceae

ดูที่ ปาล์มบังสูรย์ปาล์มบังสูรย์
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Johannesteijsmannia altifrons (Rchb. f. & Zoll.) H. E. Moore

Arecaceae

ปาล์มลำต้นสั้น ไม่แตกกอ ใบติดรอบลำต้น รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ยาวได้ถึง 3.5 ม. พับจีบมีได้กว่า 20 จีบ ในแต่ละข้าง ขอบจักฟันเลื่อยคล้ายหนาม ก้านใบยาวได้ถึง 2.5 ม. มีหนามขนาดเล็ก กาบเป็นหลอด ขอบมีเส้นใย ช่อดอกออกระหว่างใบ มีหลายช่อ ตั้งขึ้น โค้งลง ยาว 50-100 ซม. กาบรูปหลอด สีครีมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ก้านช่ออวบหนา ยาว 30-50 ซม. แยกแขนง 2-3 ครั้ง แตกแขนงย่อยจำนวนมาก ยาว 5-20 ซม. มีขนสั้นหนานุ่ม ดอกออกเป็นกระจุก 2-4 ดอก สีครีม ยาว 4-5 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 3 กลีบ กลีบดอกเชื่อมติดกันที่โคน เกสรเพศผู้ 6 อัน โคนเชื่อมติดกัน ผลกลม สีน้ำตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 ซม. ผนังหนาเป็นคอร์ก ผิวเป็นปุ่มจำนวนมาก

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา บอร์เนียว และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลาและนราธิวาส ขึ้นตามสันเขาในป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 800 เมตร

สกุล Johannesteijsmannia H. E. Moore อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Coryphoideae เผ่า Corypheae มี 4 ชนิด พบที่คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว และสุมาตรา ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวดัตช์ Johannes Elias Teijsmann (1809-1882)

ชื่อพ้อง  Teysmannia altifrons Rchb. F. & Zoll.

ชื่อสามัญ  Joey palm

ชื่ออื่น   บังสูรย์ (กรุงเทพฯ); ปาล์มข้าวหลามตัด, ปาล์มบังสูรย์ (ภาคใต้); ลีแป (มาเลย์-ภาคใต้); หมากตะขาบ (นราธิวาส)

ปาล์มบังสูรย์: ลำต้นเดี่ยวขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ตามสันเขา ใบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ติดรอบลำต้น ช่อผลที่โคนต้น ผลกลม สีน้ำตาล ผนังหนาเป็นคอร์ก ผิวมีปุ่มจำนวนมาก (ภาพ: เขาฉลองชัย ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Barfod, A.S. and J. Dransfield. (2013). Arecaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(3): 420-422.

ลีแป
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Johannesteijsmannia altifrons (Rchb. f. & Zoll.) H. E. Moore

Arecaceae

ดูที่ ปาล์มบังสูรย์

หมากตะขาบ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Johannesteijsmannia altifrons (Rchb. f. & Zoll.) H. E. Moore

Arecaceae

ดูที่ ปาล์มบังสูรย์