สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เตียมูน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Jasminum sambac (L.) Aiton

Oleaceae

ดูที่ มะลิ

ข้าวแตก
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Jasminum sambac (L.) Aiton

Oleaceae

ดูที่ มะลิมะลิ
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Jasminum sambac (L.) Aiton

Oleaceae

ไม้พุ่มรอเลื้อย สูงได้ถึง 3 ม. กิ่งมีขนประปราย ใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปไข่กลับกว้างเกือบกลม ยาว 4-12.5 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนตามเส้นแขนงใบ ก้านใบยาว 2-6 มม. มีขนสั้นนุ่ม โคนและปลายแหลม เส้นแขนงใบข้างละ 4-6 เส้น เส้นโคนใบไม่ชัดเจน ช่อดอกออกสั้น ๆ ที่ปลายกิ่ง มี 1-5 ดอก ใบประดับรูปลิ่มแคบ ยาว 4-8 มม. ก้านดอกยาว 0.3-2 ซม. กลีบเลี้ยง 8-9 กลีบ รูปแถบ ยาว 5-7 มม. หลอดกลีบดอกสั้น กลีบดอกมีได้ถึง 16 กลีบ รูปรีหรือเกือบกลม ยาว 5-9 มม. ผลรูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. สุกสีม่วงดำ

เข้าใจว่ามีถิ่นกำเนิดในอินเดีย เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน ดอกมีกลิ่นหอมแรง ซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อสามัญ Arabian jasmine มีหลากสายพันธุ์ ทั้งดอกซ้อน ดอกเรียงเป็นชั้นหลายแบบ หรือรูปคล้ายมงกุฏ ส่วนใหญ่ไม่ติดผล เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติของไทย และเป็นดอกไม้ประจำชาติของฟิลิปปินส์

ชื่อพ้อง  Nyctanthes sambac L.

ชื่อสามัญ  Arabian jasmine, Sampaguita

ชื่ออื่น   ข้าวแตก (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน); เตียมูน (ละว้า-เชียงใหม่); มะลิ (ทั่วไป); มะลิขี้ไก่ (เชียงใหม่); มะลิซ้อน (ภาคกลาง); มะลิป้อม (ภาคเหนือ); มะลิลา (ท่วไป); มะลิหลวง (แม่ฮ่องสอน)

มะลิ: ใบรูปรีหรือรูปไข่กลับกว้าง กลีบเลี้ยง 8-9 กลีบ รูปแถบ กลีบดอกเป็นสองเท่าของกลีบเลี้ยง หรือกลีบดอกซ้อน (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chang, M.C., L.C. Chiu, Z. Wei and P.S. Green. (1996). Oleaceae. In Flora of China Vol. 15: 318.

Green, P.S. (2000). Oleaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(2): 306-340.

มะลิขี้ไก่
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Jasminum sambac (L.) Aiton

Oleaceae

ดูที่ มะลิ

มะลิซ้อน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Jasminum sambac (L.) Aiton

Oleaceae

ดูที่ มะลิ

มะลิป้อม
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Jasminum sambac (L.) Aiton

Oleaceae

ดูที่ มะลิ

มะลิลา
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Jasminum sambac (L.) Aiton

Oleaceae

ดูที่ มะลิ

มะลิหลวง
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Jasminum sambac (L.) Aiton

Oleaceae

ดูที่ มะลิ