สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เครือเกตถวา
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P. S. Green

Oleaceae

ดูที่ มะลิดอยมะลิดอย
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P. S. Green

Oleaceae

ไม้เถา เกลี้ยง ใบเดี่ยวหรือใบประกอบมี 3 ใบย่อย ใบย่อยใบปลายรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 7-13 ซม. ใบข้างขนาดเล็ก ยาว 3-6.5 ซม. ปลายเรียวแหลมยาว โคนกลม ตัด หรือเว้าตื้น ก้านใบยาว 1-2 ซม. เส้นโคนใบข้างละ 2 เส้น เส้นแขนงใบข้างละ 3-4 เส้น มีตุ่มใบเป็นขน ช่อดอกออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ ก้านช่อสั้นกว่าใบ ใบประดับขนาดเล็ก ก้านดอกยาว 3-7 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2 มม. กลีบรูปสามเหลี่ยม ยาว 0.6-0.8 มม. หลอดกลีบดอกสีชมพู ยาว 0.7-1 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ กว้างประมาณ 5 มม. ยาว 5-6 มม. อับเรณูยาวประมาณ 4 มม. ผลรูปรีกว้าง จักเป็นพู ยาวประมาณ 8 มม.

พบที่อินเดีย เนปาล จีนตอนใต้ พม่า และภาคเหนือของไทยที่ดอยอินทนนท์ ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1900-2500 เมตร ดอกมีกลิ่นหอม ส่วน subsp. dispermum มีใบย่อย 3-7 ใบ ใบย่อยขนาดเล็ก พบที่อินเดีย ภูฏาน และเนปาล

ชื่ออื่น   เครือเกตถวา, มะลิดอย (เชียงใหม่)

มะลิดอย: ใบเดี่ยวหรือมี 3 ใบย่อย ช่อดอกสั้นกว่าใบ กลีบเลี้ยงสั้นมาก หลอดกลีบดอกสีชมพู กลีบดอก 5 กลีบ ผลจักเป็นพู (ภาพ: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Chang, M.C., L.C. Chiu, Z. Wei and P.S. Green. (1996). Oleaceae. In Flora of China Vol. 15: 318.

Green, P.S. (2000). Oleaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(2): 306-340.