สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ผักบุ้งคาย
วันที่ 30 มกราคม 2560

Ipomoea rubens Choisy

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 4 ม. ส่วนต่าง ๆ มีขนยาวสีขาว ใบรูปไข่กว้างเกือบกลม ยาว 5-15 ซม. ปลายแหลมยาว โคนรูปหัวใจกว้าง ก้านใบยาว 3-12 ซม. ก้านช่อยาว 2-14 ซม. ก้านดอกยาว 0.7-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงยาวเท่า ๆ กัน ยาว 0.7-1 ซม. คู่นอกรูปขอบขนานปลายแหลม กลีบใน 3 กลีบกว้างกว่าเล็กน้อย ปลายแหลมมน ดอกรูปแตร สีชมพู โคนด้านในมีสีเข้ม ยาว 4-5 ซม. แถบกลางกลีบด้านนอกมีขนคล้ายไหม รังไข่เกลี้ยง ผลรูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 ซม. เมล็ดยาวประมาณ 6 มม. มีขนยาวสีขาว

พบในอเมริกาเขตร้อน แอฟริกา มาดากัสการ์ บังกลาเทศ อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคใต้ ขึ้นตามที่โล่งใกล้แหล่งน้ำ ความสูงระดับต่ำ ๆ

ผักบุ้งคาย: ส่วนต่าง ๆ มีขนยาวสีขาว ใบรูปไข่กว้างเกือบกลม โคนรูปหัวใจกว้าง ดอกรูปแตร สีชมพู โคนด้านในมีสีเข้ม (ภาพ: พัทลุง - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Fang, R. and G. Staples. (1995). Convolvulaceae. In Flora of China Vol. 16: 308-380.

Staples, G. (2010). Convolvulaceae. In Flora of Thailand Vol. 10(3): 403-427.