สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ดอกผักบุ้ง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาว 2-3 ม. มีขนหยาบกระจายตามกิ่ง แผ่นใบ ใบประดับ และกลีบเลี้ยง ใบเรียงเวียน รูปไข่กว้าง เรียบหรือจัก 3 พู ยาว 4-18 ซม. โคนรูปหัวใจ ก้านใบยาวได้ถึง 12 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก มี 1-5 ดอก ก้านช่อยาว 4-12 ซม. ใบประดับรูปแถบ ยาว 6-7 มม. ก้านดอกยาว 1.2-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 1-1.5 ซม. 3 กลีบนอกรูปขอบขนาน กลีบคู่ในรูปใบหอก ดอกรูปแตร สีม่วงอมแดง ยาว 4-6 ซม. หลอดกลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้ยาวไม่เท่ากัน อันยาวจรดประมาณกึ่งกลางหลอดกลีบดอก โคนก้านชูอับเรณูมีขน รังไข่เกลี้ยง ยอดเกสรจัก 3 พู ผลแห้งแตก เส้นผ่านศูนย์ประมาณ 1 ซม. มี 3 ซีก เมล็ดขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยมมน

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาเหนือ เป็นไม้ประดับหรือเป็นวัชพืช

ชื่อพ้อง  Convolvulus purpureus L.

ชื่อสามัญ  Morning glory

ดอกผักบุ้ง: ใบจักเป็นพู กลีบเลี้ยงมีขนหยาบ ดอกรูปแตร สีม่วงอมแดง หลอดกลีบสีขาว (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Fang, R. and G. Staples. (1995). Convolvulaceae. In Flora of China Vol. 16: 305.