สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ว่านตำเคย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Ipomoea nil (L.) Roth

Convolvulaceae

ดูที่ ว่านผักบุ้งว่านผักบุ้ง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Ipomoea nil (L.) Roth

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาว 2-5 ม. มีขนตามลำต้น แผ่นใบ และกลีบเลี้ยงด้านนอก ใบรูปไข่หรือจักตื้น ๆ 3 พู ยาว 4-14 ซม. ปลายแหลม โคนเว้าตื้น ก้านใบยาว 2-15 ซม. ก้านช่อดอกยาว 1-7 ซม. ใบประดับรูปแถบหรือรูปเส้นด้าย ยาว 5-8 มม. ก้านดอกยาว 2-7 มม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาว 1-2.5 ซม. ปลายเรียวแหลม ติดทน ดอกรูปแตร ยาว 5-7.5 ซม. สีม่วงอ่อนหรือเข้ม เปลี่ยนเป็นสีชมพู หลอดกลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้ยาวไม่เท่ากัน ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบ อับเรณูไม่บิดเวียน รังไข่เกลี้ยง ผลเกลี้ยง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 ซม. เมล็ดรูปไข่แกมสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 5 มม. สีดำ มีขนละเอียดสีเทา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผักบุ้ง, สกุล)

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ขึ้นเป็นวัชพืชและเป็นไม้ประดับ ดอกบานในช่วงเวลากลางวันสั้น ๆ ในช่วงที่อากาศเย็นจะบานได้นานมากขึ้น

ชื่อพ้อง  Convolvulus nil L.

ชื่อสามัญ  Japanese morning glory

ชื่ออื่น   ว่านตำเคย (ปราจีนบุรี); ว่านผักบุ้ง (กรุงเทพฯ)

ว่านผักบุ้ง: กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม ติดทน ด้านนอกมีขนยาว ดอกรูปแตร ผลเกลี้ยง (ภาพ: แม่สอด ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Fang, R. and G. Staples. (1995). Convolvulaceae. In Flora of China. Vol. 16: 305.

Staples, G. (2010). Convolvulaceae. In Flora of Thailand Vol. 10(3): 418-419.