สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ผักบุ้งรั้ว
วันที่ 30 มกราคม 2560

Ipomoea cairica (L.) Sweet

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 5 ม. มีเหง้า หูใบคล้ายใบ ใบรูปฝ่ามือ แฉกลึกถึงโคน 5 แฉก รูปรี รูปไข่ หรือแกมรูปใบหอก ยาว 2.5-5 ซม. แฉกกลางขนาดใหญ่กว่าแฉกข้าง ก้านใบยาว 2-8 ซม. ก้านช่อดอกยาว 2-8 ซม. ก้านดอกยาว 0.5-2 ซม. กลีบเลี้ยงขยายในผล ขนาดไม่เท่ากัน ยาว 4-9 มม. ดอกรูปลำโพง สีม่วงอมชมพู หรือม่วงแดง โคนด้านในมักมีสีเข้ม ยาว 2.5-7 ซม. รังไข่เกลี้ยง ผลกลม ๆ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. เมล็ดขนาดประมาณ 5 มม. สีดำ มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ขอบมีขนยาว

พบในอเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ขึ้นเป็นวัชพืช ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร

ชื่อสามัญ  Messina creeper, Railway creeper

ผักบุ้งรั้ว: ใบรูปฝ่ามือมี 5 แฉก แฉกลึกถึงโคน แฉกกลางขนาดใหญ่กว่าแฉกข้าง โคนกลีบดอกด้านในสีเข้ม (ภาพ: สระบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Fang, R. and G. Staples. (1995). Convolvulaceae. In Flora of China Vol. 16: 308-380.

Staples, G. (2010). Convolvulaceae. In Flora of Thailand Vol. 10(3): 403-427.