สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เทียนสุขสถาน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Impatiens suksathanii Ruchis. & Triboun

Balsaminaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 50 ซม. เกลี้ยง ใบเรียงเวียน รูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาว 5-9 ซม. ขอบจักมน ขอบใบช่วงใกล้โคนมีต่อม แผ่นใบหนา ไร้ก้านหรือยาวได้ถึง 3 ม.ม. ช่อดอกมี 1-3 ดอก เรียงหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง ก้านช่อสั้นมาก ก้านดอกยาว 0.9-1.2 ซม. ดอกสีชมพูอมน้ำตาล กลีบเลี้ยง 4 กลีบ คู่นอกรูปไข่ ยาว 2-3 มม. คู่ในลดรูปขนาดเล็ก กลีบปากเป็นถุง กว้าง 2.5-4 มม. ยาว 5-5.5 มม. มีริ้วร่างแหสีน้ำตาลอมม่วง เดือยโค้ง ยาว 3-5 มม. กลีบกลางรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 5 มม. พับงอกลับ กลีบปีกเชื่อมติดกัน คู่นอกรูปไข่กลับ ยาว 5-6 มม. แฉกตื้น ๆ คู่ในรูปสามเหลี่ยมกว้าง กว้างประมาณ 5 มม. ยาวประมาณ 1 มม. ผลรูปกระบอง เกลี้ยง ยาวประมาณ 1 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ที่กาญจนบุรี ขึ้นบนเขาหินปูน ความสูง 100-400 เมตร คำระบุชนิดตั้งตามชื่อ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน นักพฤกษศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้ร่วมศึกษาพืชวงศ์เทียนของไทย

เทียนสุขสถาน: ใบเรียงเวียน รูปแถบ ช่อดอกมี 1-3 ดอก เรียงหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง ก้านช่อสั้น ก้านดอกยาว กลีบดอกกลีบกลางพับงอกลับ กลีบปีกเชื่อมติดกัน (ภาพ: ทองผาภูมิ กาญจนบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Chen, Y., S. Akiyama and T. Shimizu. (2007). Balsaminaceae. In Flora of China Vol. 12: 63, 69, 76, 92.

Ruchisansakun, S., P. Triboun and T. Jenjitikul. (2014). A new species of Impatiens (Balsaminaceae) from southwestern Thailand. Phytotaxa 174(4): 237-241.

Shimizu, T. (2000). New species of Thai Impatiens (Balsaminaceae) 2. Bulletin of the National Science Museum. Tokyo, Series B (Botany) 29: 39.

Shimizu, T. (1991). New species of the Thai Impateins (1). Journal of Japanese Botany 66(3): 166-171.

Shimizu, T. (1970). Contribution to the Flora of Southeast Asia. II. Impatiens of Thailand and Malaya. Southeast Asian Studies 8: 187-217.

Suksathan, P. and P. Triboun. (2009). Ten new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61(1): 159-184.