สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เทียนสันติสุข
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Impatiens santisukii T. Shimizu

Balsaminaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 50 ซม. ใบเรียงเวียน รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 1.5-6 ซม. มีต่อมจรดก้านใบ แผ่นใบมีขนยาวด้านบน ก้านใบยาว 1-3 ซม. ดอกสีม่วง ออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ ก้านดอกยาวได้ถึง 2.5 ซม. มีขนหนาแน่น กลีบเลี้ยง 2 กลีบ ยาวประมาณ 1 มม. มีขน กลีบปากเป็นถุง กว้างและยาว 5-6 มม. ด้านนอกมีขนหนาแน่น เดือยยาว 1-1.5 ซม. โค้งเล็กน้อย กลีบดอกกลีบกลางรูปหัวใจ ยาว 0.8-1 ซม. เส้นกลางกลีบเป็นสัน ปลายคล้ายเขา มีขนหนาแน่น กลีบปีกแฉกลึก ยาว 1-1.2 ซม. มีปื้นสีขาวด้านใน กลีบคู่นอกยาวกว่ากลีบคู่ใน ผลเต่งกลาง มีขนหนาแน่น ยาวประมาณ 1.5 ซม. เมล็ดมีตุ่มกระจาย

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ขึ้นริมลำธารในป่าดิบเขา ความสูง 900-1600 เมตร คล้ายเทียนดอย I. violiflora Hook. f. กลีบปีกคู่นอกยาวกว่าคู่ใน ไม่มีจุดสีเหลืองกลางปื้นขาว

เทียนสันติสุข: ใบมีขนหนาแน่นด้านบน กลีบปากเป็นถุง เดือยโค้งยาว กลีบดอกกลีบกลางรูปหัวใจ กลีบปีกมีปื้นสีขาวด้านใน ผลมีขนหนาแน่น (ภาพ: แม่ออน เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, Y., S. Akiyama and T. Shimizu. (2007). Balsaminaceae. In Flora of China Vol. 12: 63, 69, 76, 92.

Ruchisansakun, S., P. Triboun and T. Jenjitikul. (2014). A new species of Impatiens (Balsaminaceae) from southwestern Thailand. Phytotaxa 174(4): 237-241.

Shimizu, T. (2000). New species of Thai Impatiens (Balsaminaceae) 2. Bulletin of the National Science Museum. Tokyo, Series B (Botany) 29: 39.

Shimizu, T. (1991). New species of the Thai Impateins (1). Journal of Japanese Botany 66(3): 166-171.

Shimizu, T. (1970). Contribution to the Flora of Southeast Asia. II. Impatiens of Thailand and Malaya. Southeast Asian Studies 8: 187-217.

Suksathan, P. and P. Triboun. (2009). Ten new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61(1): 159-184.