สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เทียนนางคาร์
วันที่ 3 มกราคม 2561

Impatiens kerriae Craib

Balsaminaceae

ดูที่ เหยื่อเลียงผา

เทียนหมอคาร์
วันที่ 3 มกราคม 2561

Impatiens kerriae Craib

Balsaminaceae

ดูที่ เหยื่อเลียงผา



เหยื่อเลียงผา
วันที่ 3 มกราคม 2561

Impatiens kerriae Craib

Balsaminaceae

ไม้ล้มลุก ลำต้นอวบน้ำ แตกกิ่งหนาแน่น สูงได้ถึง 1 ม. ใบเรียงเวียนหนาแน่นที่ปลายยอด รูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 6-11 ซม. ปลายแหลมยาว โคนรูปลิ่มหรือรูปลิ่มกว้าง แผ่นใบหนา ขอบจักฟันเลื่อย ปลายมีต่อม โคนใบมีต่อม 1 คู่ ก้านใบยาว 1-3 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ตามซอกใบ ใบประดับรูปแถบ ยาวประมาณ 5 มม. ก้านดอกยาว 4-10 ซม. ดอกสีเหลืองอ่อน สีครีม หรืออมชมพู โคนด้านในกลีบล่างมีปื้นเป็นริ้วสีเหลืองหรือแดง กลีบเลี้ยงคู่นอกรูปไข่กว้าง ยาว 1.5-2 ซม. ปลายมีติ่งแหลม คู่ในฝ่อ กลีบปากเป็นถุงกว้าง กว้าง 2-2.5 ซม. เดือยรูปตะขอ ยาวประมาณ 5 มม. แยก 2 พู กลีบกลางรูปรีแกมรูปไข่กลับ ยาว 1.5-2 ซม. ปลายเว้าตื้น กลีบปีกคู่นอกและคู่ในยาวเท่า ๆ กัน ยาวได้ถึง 3.5 ซม. ผลรูปกระสวย เต่งกลาง ยาวได้ถึง 3 ซม. เมล็ดมีขนละเอียด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เทียน, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยเชียงดาว และดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ และที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ขึ้นตามที่โล่งเขาหินปูน ความสูง 1300-2200 เมตร

ชื่ออื่น   เทียนนางคาร์, เทียนหมอคาร์ (ทั่วไป); เหยื่อจง, เหยื่อเลียงผา (Chiang Mai)

เหยื่อเลียงผา: ลำต้นอวบน้ำ แตกกิ่งหนาแน่น ขอบจักฟันเลื่อย ปลายมีต่อม โคนกลีบดอกด้านในมีปื้นเป็นริ้วสีเหลืองหรือแดง (ภาพ: ดอยเชียงดาว เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Shimizu, T. (1970). Contribution to the Flora of Southeast Asia. II. Impatiens of Thailand and Malaya. The Southeast Asian Studies Vol. 8: 203, 216-217.

เหยื่อจง
วันที่ 3 มกราคม 2561

Impatiens kerriae Craib

Balsaminaceae

ดูที่ เหยื่อเลียงผา