สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เทียนเขาปูน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Impatiens jiewhoei Triboun & Suksathan

Balsaminaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 70 ซม. ใบเรียงเวียน รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน มีต่อมคู่ที่โคนใบ ก้านใบยาว 1-7.5 ซม. ดอกสีม่วง ออกเดี่ยวๆ หรือเป็นคู่ ก้านดอกยาว 0.5-1.5 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ คู่นอกรูปไข่ ยาว 0.5-1 ซม. ปลายมีติ่งแหลม คู่ในยาวประมาณ 3 มม. กลีบปากเป็นถุง มีริ้วสีน้ำตาลแดง กว้างประมาณ 1.5 ซม. ลึกประมาณ 1.8 ซม. เดือยโค้งงอ ยาวประมาณ 1 ซม. กลีบดอกกลีบกลางคล้ายรูปหัวใจ ยาวประมาณ 2 ซม. พับงอ ปลายกลีบเว้าตื้น กลีบปีกปลายกลีบเว้าตื้น คู่นอกรูปไข่ ยาวประมาณ 2.3 ซม. โคนมีปื้นสีเหลือง กลีบคู่ในรูปไข่ ยาวประมาณ 1 ซม. พับงอ ผลรูปกระบอง ยาว 1.5-2.5 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นตามเขาหินปูน ความสูงประมาณ 100 เมตร คำระบุชนิดตั้งตาม Tan Jiew-Hoe ประธานสมาคมการจัดสวนของสิงคโปร์

ชื่ออื่น   เทียนเขาปูน, ม่วงกาญจนา (ทั่วไป)

เทียนเขาปูน: กลีบปากโคนมีริ้วสีน้ำตาลแดง เดือยโค้งงอ ปลายมีสีเข้ม ปลายกลีบปีกเว้าตื้น โคนกลีบคู่นอกมีปื้นสีเหลือง (ภาพ: สลักพระ กาญจนบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Chen, Y., S. Akiyama and T. Shimizu. (2007). Balsaminaceae. In Flora of China Vol. 12: 63, 69, 76, 92.

Ruchisansakun, S., P. Triboun and T. Jenjitikul. (2014). A new species of Impatiens (Balsaminaceae) from southwestern Thailand. Phytotaxa 174(4): 237-241.

Shimizu, T. (2000). New species of Thai Impatiens (Balsaminaceae) 2. Bulletin of the National Science Museum. Tokyo, Series B (Botany) 29: 39.

Shimizu, T. (1991). New species of the Thai Impateins (1). Journal of Japanese Botany 66(3): 166-171.

Shimizu, T. (1970). Contribution to the Flora of Southeast Asia. II. Impatiens of Thailand and Malaya. Southeast Asian Studies 8: 187-217.

Suksathan, P. and P. Triboun. (2009). Ten new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61(1): 159-184.

ม่วงกาญจนา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Impatiens jiewhoei Triboun & Suksathan

Balsaminaceae

ดูที่ เทียนเขาปูน