สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เทียนป่า
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Impatiens griffithii Hook. f. & Thomson var. sarcantha (Hook. f. ex Ridl.) T. Shimizu

Balsaminaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 40 ซม. มีขนหยาบหนาแน่นหรือประปรายตามลำต้น แผ่นใบ และก้านดอก หูใบมีต่อม ใบเรียงตรงข้ามหรือรอบข้อ 3-5 ใบ รูปใบหอกหรือแกมรูปไข่ ขอบจักซี่ฟันห่าง ๆ แผ่นใบด้านล่างมีนวล ก้านใบสั้น ดอกออกเดี่ยว ๆ สีม่วงอมชมพู ก้านดอกยาว 3-7 ซม. กลีบเลี้ยง 2 กลีบ รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 8 มม. กลีบปากรูปเรือ กว้าง 7-9 มม. ลึก 1-2 มม. เดือยยาว 3-3.5 ซม. โค้งเล็กน้อย กลีบดอกกลีบกลางรูปไข่กลับกว้าง ยาว 1.2-1.6 ซม. เส้นกลางเป็นปีกแคบ กลีบปีกแฉกลึก ยาว 1.5-2 ซม. คู่นอกใหญ่กว่าคู่ในเล็กน้อย ผลเต่งกลาง ยาวประมาณ 1.5 ซม. เมล็ดมีขนยาว

พบที่คาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่ตราด (เขากวบ) และภาคใต้ที่ระนอง พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรังสงขลา ขึ้นตามที่ชื้นแฉะในป่าดิบชื้นหรือที่โล่งในป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร คล้ายเทียนใต้ I. platypetala Lindl. ลำต้นและใบส่วนมากเกลี้ยง ส่วน var. griffithii พบที่คาบสมุทรมลายู ใบเรียวแคบกว่า

ชื่อพ้อง  Impatiens sarcantha Hook. F. ex Ridl.

เทียนป่า: ใบเรียงตรงข้ามหรือเวียนรอบข้อ มีขนยาว กลีบปากตื้น เดือยเรียวยาว โค้ง กลีบปีกแฉกลึก (ภาพ: เขาพนมเบญจา กระบี่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, Y., S. Akiyama and T. Shimizu. (2007). Balsaminaceae. In Flora of China Vol. 12: 63, 69, 76, 92.

Ruchisansakun, S., P. Triboun and T. Jenjitikul. (2014). A new species of Impatiens (Balsaminaceae) from southwestern Thailand. Phytotaxa 174(4): 237-241.

Shimizu, T. (2000). New species of Thai Impatiens (Balsaminaceae) 2. Bulletin of the National Science Museum. Tokyo, Series B (Botany) 29: 39.

Shimizu, T. (1991). New species of the Thai Impateins (1). Journal of Japanese Botany 66(3): 166-171.

Shimizu, T. (1970). Contribution to the Flora of Southeast Asia. II. Impatiens of Thailand and Malaya. Southeast Asian Studies 8: 187-217.

Suksathan, P. and P. Triboun. (2009). Ten new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61(1): 159-184.