สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ปอผี
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Hydrolea zeylanica (L.) Vahl

Hydrophyllaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 60 ซม. มักมีรากตามข้อ ปลายลำต้นมีขนต่อม ไม่มีหูใบ ใบเรียงเวียน รูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาว 5-9 ซม. ปลายและโคนแหลม ก้านใบสั้น ช่อดอกแบบช่อวงแถวเดี่ยว ออกสั้น ๆ มีต่อมขนหนาแน่น ก้านดอกยาว 2-3 มม. ใบประดับและใบประดับย่อยคล้ายใบ ขนาดเล็กกว่า กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แยกจรดโคน ติดทน มีขนต่อมหนาแน่น กลีบรูปใบหอก ยาว 4-8 มม. ดอกรูประฆัง สีฟ้าอมม่วงหรือน้ำเงิน หลอดกลีบดอกสั้น มี 5 กลีบ รูปรีกว้างเกือบกลม ยาว 5-10 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดบนหลอดกลีบระหว่างกลีบดอก โคนหนา สั้นกว่ากลีบดอกเล็กน้อย อับเรณูมี 4 พู สีเทา รังไข่ช่วงบนมีขนสั้นหนานุ่ม ก้านเกสรเพศเมียแยก 2 แฉก กางออก ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลแห้งแตก รูปไข่ สั้นกว่ากลีบเลี้ยง เมล็ดจำนวนมากขนาดเล็ก มีสันตามยาวและลายร่างแห

พบที่แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ในไทยขึ้นเป็นวัชพืชตามทุ่งนา ที่ชื้นแฉะ หรือริมลำธาร ดอกบานเฉพาะช่วงเช้า ใบมีสรรพคุณเป็นยาฆ่าเชื้อในบาดแผล

สกุล Hydrolea L. บางครั้งอยู่ภายใต้วงศ์ Boraginaceae มีประมาณ 20 ชนิด ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “hydor” น้ำ และ “elaia” มะกอก ตามถิ่นที่อยู่และใบคล้ายใบมะกอก

ชื่อพ้อง  Nama zeylanica L.

ชื่อสามัญ  Ceylon Hydrolea

ปอผี: กลีบเลี้ยงมีขนต่อมหนาแน่น เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดบนหลอดกลีบระหว่างกลีบดอก โคนหนา สั้นกว่ากลีบดอกเล็กน้อย (ภาพ: บุรีรัมย์ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Fang, R. and C. Lincoln. (1995). Hydrophyllaceae. In Flora of China Vol. 16: 328.

Larsen, K. (2000). Hydrophyllaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(2): 262-264.