สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

นวล
วันที่ 28 เมษายน 2560

Hunteria zeylanica (Retz.) Gardner ex Thwaites

Apocynaceae

ดูที่ มูกเขามูกเขา
วันที่ 28 เมษายน 2560

Hunteria zeylanica (Retz.) Gardner ex Thwaites

Apocynaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. น้ำยางสีขาว ใบเรียงตรงข้าม ระหว่างซอกใบมีเยื่อบาง ๆ ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 4-18 ซม. ปลายแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง แผ่นใบหนา เส้นแขนงใบข้างละ 14-30 เส้น เรียงจรดกันเป็นเส้นขอบใน ก้านใบยาว 0.6-1.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก ยาว 1.5-5.7 ซม. ก้านดอกหนา สั้น กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ ยาว 1-2 มม. ปลายแหลมยาว โคนกลีบด้านในไม่มีแผ่นเกล็ด ดอกสีขาว มี 5 กลีบ เรียงซ้อนทับด้านซ้ายในตาดอก ดอกบานรูปดอกเข็ม หลอดกลีบยาว 6-9 มม. ด้านในมีขนสั้นนุ่ม กลีบรูปขอบขนาน ยาว 2-5 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดใกล้ปากหลอด ก้านชูอับเรณูสั้นกว่าอับเรณู ไม่มีจานฐานดอก มี 2 คาร์เพล ปลายเชื่อมติดกันเรียวยาวเป็นก้านเกสรเพศเมีย ยาว 5-6 มม. รวมยอดเกสร ผลคล้ายผลสดติดเป็นคู่ รูปรี ยาว 1.5-3.5 ซม. สุกสีส้ม มี 2 เมล็ด รูปไข่ ยาว 1-1.5 ซม. ไม่มีกระจุกขน

พบที่แอฟริกาตะวันออก อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไห่หนาน ลาว เวียดนาม คาบสมุทรมลายู และสุมาตรา ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่จันทบุรี และกระจายทั่วไปทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 700 เมตร ใบใช้รักษาแผลสด ผลกินได้ เนื้อไม้ใช้ทำตะเกียบ

ชื่อพ้อง  Cameraria zeylanica Retz.

ชื่ออื่น   นวล (ภูเก็ต); มูกขาว, มูกเขา (กระบี่, นครราชสีมา); ยางขาว (จันทบุรี)

มูกเขา: ใบเรียงตรงข้าม ช่อดอกแบบช่อกระจุก ดอกบานรูปดอกเข็ม ผลคล้ายผลสดติดเป็นคู่ รูปรี สุกสีส้ม (ภาพ: เกาะสุรินทร์ พังงา - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 24-25.

มูกขาว
วันที่ 28 เมษายน 2560

Hunteria zeylanica (Retz.) Gardner ex Thwaites

Apocynaceae

ดูที่ มูกเขา

ยางขาว
วันที่ 28 เมษายน 2560

Hunteria zeylanica (Retz.) Gardner ex Thwaites

Apocynaceae

ดูที่ มูกเขา