สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เคียนหิน
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Hopea thorelii Pierre

Dipterocarpaceae

ดูที่ ตะเคียนใบใหญ่ตะเคียนใบใหญ่
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Hopea thorelii Pierre

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น สูง 10-15 ม. แตกกอ เปลือกเรียบสีเทาเข้ม มีขนกระจุกสั้นนุ่มและขนแข็งตามกิ่งอ่อน หูใบ ตา ก้านใบ และช่อดอก กิ่งมีช่องอากาศ หูใบรูปไข่ ใบรูปใบหอกหรือแกมรูปไข่ เบี้ยวเล็กน้อย ยาว 8-17 ซม. เส้นแขนงใบย่อยแบบกึ่งขั้นบันได ก้านใบยาว 0.7-2 ซม. ช่อดอกยาว 3-15 ซม. ช่อย่อย มี 2-8 ดอก กลีบเลี้ยงเกือบกลม ยาวประมาณ 2.5 มม. ปลายกลีบเป็นชายครุย ดอกสีขาวอมชมพู กลีบรูปไข่ ยาวประมาณ 6 มม. ขอบมีขนครุย ด้านนอกมีขนกระจาย เกสรเพศผู้ 15 อัน รยางค์ยาว 2-3 เท่า ของอับเรณู รังไข่และฐานก้านเกสรเพศเมียคอดเล็กน้อย ยาวประมาณ 1.2 มม. ก้านเกสรเพศเมียสั้น กลีบเลี้ยงไม่ขยายเป็นปีก รูปรีกว้างเกือบกลม ยาว 7-8 มม. ผลรูปไข่ เกลี้ยง ยาว 2-2.5 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตะเคียนทอง, สกุล)

พบที่ลาว และกัมพูชา ในไทยพบทางภาคตะวันออกที่อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ขึ้นกระจายห่าง ๆ ในป่าดิบแล้ง ความสูง 100-300 เมตร

ตะเคียนใบใหญ่: ดอกสีขาวอมชมพู กลีบรูปไข่ ขอบมีขนครุย ผลรูปไข่ เกลี้ยง ปลายมีติ่งแหลม กลีบเลี้ยงไม่ขยายเป็นปีก (ภาพดอก: อุบลราชธานี - มานพ ผู้พัฒน์; ภาพผล: อำนาจเจริญ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Pooma, R. and M. Newman. (2001). Checklist of Dipterocarpaceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 151.

Smitinand, T., J.E. Vidal and P.H. Hô. (1990). Dipterocarpaceae. Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam. 25: 82-83.