สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ตะเคียนขาว
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Hopea sublanceolata Symington

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 45 ม. มีขนสั้นนุ่มและเกล็ดรูปโล่ตามกิ่งอ่อน หูใบ ช่อดอก และกลีบเลี้ยงด้านนอก หูใบรูปไข่ ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 7.5-15 ซม. ปลายแหลมยาว เส้นแขนงใบกึ่งเส้นใบแซม ข้างละ 12-17 เส้น ไม่มีตุ่มใบ ก้านใบยาวประมาณ 1.5 ซม. ช่อดอกยาว 2.5-7 ซม. ใบประดับย่อยติดทน กลีบเลี้ยงรูปไข่ กว้าง 1.3-1.5 มม. ดอกสีแดงเข้ม กลีบรูปขอบขนาน โค้ง ยาวประมาณ 3.5 มม. มีขนสั้นนุ่มด้านนอก เกสรเพศผู้ 15 อัน รยางค์ยาว 2.5-3 เท่าของอับเรณู รังไข่และฐานก้านเกสรเพศเมียรูปทรงกระบอก ปลายตัด คอดกลาง ยาวประมาณ 1 มม. ก้านเกสรเพศเมียเป็นแท่งสั้น กลีบเลี้ยงขยายเป็นปีกสีน้ำตาล ปีกยาว ยาว 8-9.5 ซม. ปีกสั้นยาวประมาณกึ่งหนึ่งของผล ผลรูปไข่ ยาวประมาณ 1.5 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตะเคียนทอง, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงไม่เกิน 200 เมตร

ตะเคียนขาว: เส้นแขนงใบกึ่งเส้นใบแซม ดอกสีแดงเข้ม กลีบบิดเวียน กลีบเลี้ยงขยายเป็นปีกสีน้ำตาล (ภาพ: ธารโต ยะลา - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P.S. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9: 411.

Poopath, M, D. Sookchaloem & T. Santisuk (2012). The Dipterocarpaceae of Hala-Bala Forest Complex, Narathiwat and Yala Provinces, Peninsular Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 40: 69.