สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เปื๋อยพระราหู
วันที่ 30 มกราคม 2560

Homalium peninsulare Sleumer

Salicaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง และช่อดอก ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 7-12 ซม. ปลายแหลมยาว โคนมนหรือกลม ขอบจักฟันเลื่อย ก้านใบยาว 7-8 มม. ช่อดอกแบบแยกแขนง ห้อยลง ยาว 15-20 ซม. ก้านช่อยาว 3-54 ซม. ช่อแขนงยาว 1-5 ซม. ดอกออกเป็นกระจุกเรียงเวียนแน่นบนแกนช่อ ก้านดอกสั้น หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2.5 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกคล้ายกัน จำนวนอย่างละ 9-10 กลีบ รูปขอบขนานแคบ ๆ ยาวประมาณ 2 มม. มีขนครุยละเอียดหนาแน่น เกสรเพศผู้ 5-6 อัน ติดหน้ากลีบดอก ก้านชูอับเรณูสั้น โคนมีขน รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ มีขนหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน ยาวเท่า ๆ ก้านชูอับเรณู (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ขานาง, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะทางภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานี ขึ้นบนเขาหินปูน ความสูง 100-300 เมตร

เปื๋อยพระราหู: ช่อดอกออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกออกเป็นกระจุกเรียงเวียนแน่นบนแกนช่อ กลีบดอกและกลีบเลี้ยงคล้ายกัน มีขนครุยหนาแน่น (ภาพ: เขาสก สุราษฎร์ธานี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Harwood, B. (2015). Salicaceae. In Flora of Thailand Vol. 13(1): 45-47.

Sleumer, H. (1985). The Flacourtiaceae of Thailand. Blumea 30: 221.