สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เครือกล้วยน้อย
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Hiptage triacantha Pierre

Malpighiaceae

ไม้พุ่ม กิ่งมีช่องอากาศ ใบรูปรีถึงรูปขอบขนาน ยาว 3-7 ซม. ก้านใบยาว 4-5 มม. ช่อดอกยาว 4-10 ซม. มีขนหนาแน่น ก้านดอกยาว 3-8 มม. มีข้อใต้จุดกึ่งกลาง กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 4 มม. มีต่อมขนาดใหญ่ต่อมเดียว ดอกสีขาว กลีบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน โคนเป็นติ่งหู ด้านนอกมีขนหนาแน่น ขอบมีขนครุย ก้านกลีบยาวประมาณ 1 มม. กลีบยาว 6-9 มม. โคนมีสีเหลืองแต้ม เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 8 มม. อันสั้นยาวประมาณ 3 มม. รังไข่มีขนหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 5 มม. ผลมี 3 ปีกขนาดเท่า ๆ กัน รูปแถบ ยาว 1-1.5 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ โนรี, สกุล)

พบที่ภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขึ้นตามที่ลุ่มใกล้หนองน้ำ ความสูงถึงประมาณ 200 เมตร

ชื่ออื่น   เครือกล้วยน้อย, สามหุนเครือ (ขอนแก่น)

เครือกล้วยน้อย: ช่อดอกแบบช่อกระจะ มีขนหนาแน่น ก้านดอกมีข้อใต้จุดกึ่งกลาง มีต่อมขนาดใหญ่ต่อมเดียว กลีบดอกโคนมีสีเหลืองแต้ม โคนเป็นติ่งหู เกสรเพศผู้อันยาว 1 อัน (ภาพ: ยโสธร - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Sirirugsa, P. (1991). Malpighiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(3): 276.

สามหุนเครือ
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Hiptage triacantha Pierre

Malpighiaceae

ดูที่ เครือกล้วยน้อย