สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โนรี
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Hiptage lucida Pierre

Malpighiaceae

ไม้เถา กิ่งมีช่องอากาศ ตามข้อมีขนสีขาวกระจาย ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 5.5-12 ซม. ปลายแหลมยาว โคนกลม ก้านใบยาวประมาณ 5 มม. ช่อดอกยาวได้ถึง 15 ซม. ก้านช่อยาวประมาณ 2 ซม. ก้านดอกยาว 1-2.2 ซม. เป็นข้อประมาณใต้จุดกึ่งกลาง กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 2.5 มม. ด้านนอกมีต่อมขนาดเล็กไม่ชัดเจน ดอกสีชมพูอมขาว กลีบรูปไข่กลับกว้าง เกสรเพศผู้อันยาวยาว 8-9 มม. อันสั้นยาว 3-5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. ติดทน ผลเกลี้ยงหรือมีขนประปราย ปีกกลางรูปขอบขนาน ยาว 3-4.5 ซม. ปลายมนหรือเว้าตื้น ปีกข้างยาว 1.5-2.2 ซม.

พบที่เวียดนามตอนใต้ และกัมพูชา ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้งใกล้ชายฝั่งทะเล ความสูงไม่เกิน 100 เมตร หรือพบเป็นไม้ประดับ

โนรี: ดอกสีชมพูอมขาว กลีบรูปไข่กลับกว้าง กลีบเลี้ยงมีต่อมไม่ชัดเจน ก้านดอกมีข้อ ปีกกลางรูปขอบขนาน ปลายมนหรือเว้าตื้น (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, S.K. and M. Funston. (2008). Malpighiaceae. In Flora of China Vol. 11: 135-136.

Sirirugsa, P. (1991). Malpighiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(3): 273-285.