สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โนรีปันหยี
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Hiptage detergens Craib

Malpighiaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง มีขนแบนราบตามกิ่ง ก้านใบ และช่อดอก ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 3-5 ซม. แผ่นใบมีขนตามเส้นกลางใบ ก้านใบยาว 3-7 มม. ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ยาว 2-3 ซม. ก้านดอกยาว 0.5-1 ซม. มีข้อประมาณจุดกึ่งกลาง กลีบเลี้ยงมีต่อมขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 2 มม. กลีบรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 2 มม. กลีบดอกรูปไข่กว้าง ยาวประมาณ 6 มม. ขอบจักมนหรือจักฟันเลื่อย เกสรเพศผู้อันยาว ยาว 7-9 มม. อันสั้นยาว 3-5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 6-8 มม. มีขน ในผลปีกกลางรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายปีกกลม จักมน ยาว 1-1.4 ซม. ปีกข้าง 2 ปีก ยาว 0.5-1 ซม. มีสันเล็ก ๆ

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่กระบี่ พังงา ขึ้นตามเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 200 เมตร

โนรีปันหยี: ไม้เถาเนื้อแข็ง ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมีต่อมขนาดใหญ่ 1 ต่อม (ภาพ: ถ้ำเสือ กระบี่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, S.K. and M. Funston. (2008). Malpighiaceae. In Flora of China Vol. 11: 135-136.

Sirirugsa, P. (1991). Malpighiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(3): 273-285.