สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โนรีเขา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Hiptage condita Craib

Malpighiaceae

ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งมีช่องอากาศหนาแน่น มีขนสีน้ำตาลหนาแน่นตามตาด้านข้าง ช่อดอก และผล ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 5-9.5 ซม. ปลายและโคนแหลม ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ช่อดอกยาว 5-15 ซม. ก้านดอกยาว 1.2-1.5 ซม. มีข้อใกล้จุดกึ่งกลาง กลีบเลี้ยงมีต่อมขนาดเล็กเห็นไม่ชัดเจน กลีบกลม ยาวประมาณ 2 มม. ดอกสีขาวอมชมพู กลีบรูปรี ปลายมน ยาวประมาณ 1 ซม. โคนตัดหรือรูปติ่งหู เกสรเพศผู้อันยาว ยาวประมาณ 1 ซม. อันสั้นยาว 4-5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. ผลสีม่วงอมแดง โคนเขียว ปีกกลางรูปขอบขนาน โคนเรียวสอบ ปลายปีกมน ยาวประมาณ 3.5 ซม. ปีกข้างยาวประมาณ 2 ซม. ปีกด้านบนขนาดเล็กเป็นสัน ยาว 5-8 มม. สูง 1-2 มม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และดอยตุง จังหวัดเชียงราย ขึ้นตามยอดเขาหินปูน ความสูง 500-1800 เมตร

ชื่ออื่น   โนรีเขา, โนรีแม่กก (ทั่วไป)

โนรีเขา: ช่อดอกยาว ก้านดอกมีข้อใกล้จุดกึ่งกลาง กลีบเลี้ยงมีต่อมไม่ชัดเจน (ภาพขวา: ดอยตุง เชียงราย - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, S.K. and M. Funston. (2008). Malpighiaceae. In Flora of China Vol. 11: 135-136.

Sirirugsa, P. (1991). Malpighiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(3): 273-285.

โนรีแม่กก
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Hiptage condita Craib

Malpighiaceae

ดูที่ โนรีเขา