สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แสนประสะ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Hippobroma longiflora (L.) G. Don

Campanulaceae

ดูที่ ปีบฝรั่งปีบฝรั่ง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Hippobroma longiflora (L.) G. Don

Campanulaceae

ไม้ล้มลุก สูง 10-50 ซม. มีขนสั้นนุ่มตามแผ่นใบทั้งสองข้าง ก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก รังไข่ และผล ใบเรียงเวียน รูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ ยาว 3-17 ซม. โคนเรียวเป็นสันหรือปีกจรดลำต้น แผ่นใบบางคร้้งเกลี้ยง ขอบใบแฉกลึกหรือจักฟันเลื่อย ดอกสีขาว ออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ มีกลิ่นหอม ก้านดอกยาว 0.3-1 ซม. ใบประดับย่อยรูปเส้นด้าย ยาวประมาณ 5 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปแถบ ยาว 0.8-2 ซม. ขอบจักซี่ฟัน ติดทน ดอกรูปดอกเข็ม หลอดกลีบดอกยาว 5-9 ซม. ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปใบหอก ยาว 1.8-2.5 ซม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดเหนือกึ่งกลางหลอดกลีบดอก เชื่อมติดกัน 4-7 มม. ปลายมีขน เกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ อับเรณู ยอดเกสรจัก 2 พู แบน ๆ ผลแห้งแตก เปิดด้านบน บิดงอ รูปรี ยาว 1-1.5 ซม. เมล็ดขนาดเล็ก จำนวนมาก

ถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง ขึ้นเป็นวัชพืช ตามที่ชุ่มชื้น น้ำยางสีขาวมีพิษ ทำให้ระคายเคือง

สกุล Hippobroma G. Don มีชนิดเดียว เคยอยู่ภายใต้สกุล Laurentia ข้อมูลปัจจุบันถูกเสนอให้อยู่ภายใต้สกุล Lobelia ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “hippo” ม้า และ “broma” มีพิษ หมายถึงพืชมีพิษโดยเฉพาะกับสัตว์เลี้ยงพวกม้า

ชื่อพ้อง  Lobelia longiflora L., Laurentia longiflora (L.) Peterm.

ชื่อสามัญ  Madam fate tree, Star of Bethlehem

ชื่ออื่น   ปีบฝรั่ง, แสนประสะ (กรุงเทพฯ)

ปีบฝรั่ง: ใบเรียงเวียน โคนเรียวสอบ ขอบใบแฉกลึกหรือจักฟันเลื่อย ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ หลอดกลีบดอกยาว ผลบิดงอ (ภาพ: เบตง ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

de Wilde, W.J.J.O. and B.E.E. Duyfjes. (2014). Campanulaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(4): 515.