สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หญ้าประดับดิน
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Hibiscus lobatus (Murray) Kuntze

Malvaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 70 ซม. มีขนละเอียด ขนยาว และขนรูปดาวประปรายตามกิ่ง หูใบ ก้านใบ แผ่นใบทั้งสองด้าน ช่อดอก ก้านดอก และกลีบเลี้ยงด้านนอก หูใบรูปใบหอก ยาว 3-8 มม. ใบรูปจัก 3 พู หรือแฉกลึก 3 แฉก ยาวได้ถึง 10 ซม. ขอบจักซี่ฟันหรือจักมน ก้านใบสั้นหรือยาวเท่า ๆ แผ่นใบ ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามซอกใบสั้น ๆ หรือเป็นช่อยาวตามปลายกิ่งที่ใบลดรูป ยาวได้ถึง 40 ซม. ก้านดอกยาว 2-2.5 ซม. ปลายก้านมีติ่ง ริ้วประดับคล้ายเกล็ดขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงแฉกลึก รูปใบหอก ยาว 4-5 มม. ติดทน ดอกสีขาวหรืออมม่วง กลีบรูปขอบขนาน ยาว 6-7 มม. เส้าเกสรเพศผู้ยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง อับเรณูติดตลอดความยาวเส้าเกสร ผลรูปไข่แคบ ยาว 0.7-1 ซม. เปลือกบาง มีขนตามรอยประสาน ปลายมีจะงอยแหลมสั้น ๆ เมล็ดมีขนคล้ายเกล็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ชบา, สกุล)

พบที่แอฟริกา มาดากัสการ์ อินเดีย ปากีสถาน ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา ไห่หนาน และพม่า ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ บนเขาหินปูน ความสูง 100-900 เมตร

ชื่อพ้อง  Solandra lobata Murray

หญ้าประดับดิน: ใบจัก 3 พู หรือแฉกลึก 3 แฉก กลีบเลี้ยงติดทน ปลายผลมีจะงอย (ภาพ: ภูผาม่าน เลย - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Tang, Y., M.G. Gilbert and L.J. Dorr. (2007). Malvaceae. In Flora of China Vol. 12: 294.