สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หงอนไก่
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Heritiera macrophylla Wall. ex Voigt

Malvaceae

ดูที่ หงอนไก่ฟ้าหงอนไก่ฟ้า
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Heritiera macrophylla Wall. ex Voigt

Malvaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. โคนต้นมีพูพอน ใบรูปขอบขนาน ยาว 10-20 ซม. ปลายแหลม โคนแหลมหรือเว้าตื้น แผ่นใบหนา ก้านใบยาว 2-4 ซม. โคนและปลายก้านบวม ช่อดอกยาว 5-10 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงสีน้ำตาลอมเขียว ยาว 5-6 มม. มี 5 กลีบ แฉกลึกถึงประมาณกึ่งหนึ่ง อับเรณู 6-8 อัน ผลย่อยรูปรี เบี้ยว มีเกล็ดขุยสีน้ำตาล ยาวได้ถึง 5 ซม. ปลายมีจะงอยคล้ายหางปลา ยาวประมาณ 1.5 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หงอนไก่ทะเล, สกุล)

พบที่อินเดีย พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคเหนือที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูงประมาณ 1300 เมตร

ชื่ออื่น   หงอนไก่ (ทั่วไป); หงอนไก่ฟ้า (เชียงราย)

หงอนไก่ฟ้า: แผ่นใบหนา ผลย่อยรูปรี เบี้ยว ยาว มีเกล็ดขุยสีน้ำตาล ปลายมีจะงอยคล้ายหางปลา (ภาพ: ดอยตุง เชียงราย - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2011). Sterculiaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 578-581.