สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หงอนไก่ทะเล  สกุล
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Heritiera Aiton

Malvaceae

ไม้ต้น ส่วนมากมีเกล็ดขุยและขนกระจุกรูปดาวสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ช่อดอก และกลีบเลี้ยงทั้งสองด้าน หูใบร่วงเร็ว ใบเรียงเวียนหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง เรียบหรือรูปฝ่ามือ ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามซอกใบ ดอกมีเพศเดียว ลักษณะคล้ายกัน กลีบเลี้ยงรูประฆังหรือรูปคนโท มี 4-6 กลีบ ไม่มีกลีบดอก ก้านชูเกสรร่วมสั้น อับเรณู 4-15 อัน เรียง 1-2 วง ที่ปลายก้านชูเกสรร่วม เป็นหมันในดอกเพศเมีย มี 3-5 คาร์เพล เชื่อมติดกัน แต่ละคาร์เพลมีออวุล 1-2 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรขนาดเล็ก ผลมี 2-5 ผลย่อย แห้งไม่แตก มีสันตามยาวหรือปีก แต่ละผลย่อยมีเมล็ดเดียว

สกุล Heritiera เดิมอยู่ภายใต้วงศ์ Sterculiaceae ปัจจุบันอยู่วงศ์ย่อย Sterculioideae มีประมาณ 30 ชนิด ในไทยมี 7 ชนิด ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Charles Louis L’Héritier de Brutelle (1746-1800)


เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2011). Sterculiaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 573-584.

Tang, Y., M.G. Gilbert and L.J. Dorr. (2007). Sterculiaceae. In Flora of China Vol. 12: 312-313.

Wilkie, P. and B. Ahmad. (2011). Sterculiaceae. In Tree Flora of Sabah and Sarawak Vol. 7: 339-356.