สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กาฝากเสม็ด
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Helixanthera cylindrica (Jack) Danser

Loranthaceae

กาฝากพุ่ม มีขนกระจายตามข้อกิ่งอ่อนหรือช่อดอก ใบเรียงเกือบตรงข้ามหรือคล้ายเรียงรอบข้อ รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 5-20 ซม. เส้นแขนงใบชัดเจนทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบย่อยเรียงขนานกันไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 0.8-3 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะออกตามข้อหรือปลายกิ่ง มีได้ถึง 25 ดอก แกนช่อยาว 5-25 ซม. ใบประดับขนาดเล็ก ก้านดอกยาวได้ถึง 2.5 ซม. กลีบเลี้ยงบางขนาดเล็กติดที่รังไข่ ดอกสีแดงอมส้ม ด้านในมีสีเหลือง มี 5 กลีบ แยกจรดโคน ยาว 1.5-4 ซม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านชูอับเรณูที่ไม่แนบติดหลอดกลีบดอกยาวกว่าอับเรณูเล็กน้อย อับเรณูรูปแถบ ยาว 0.5-1.2 ซม. รังไข่รูปทรงกระบอก ยาว 5-8 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ยอดเกสรเป็นตุ่ม

พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู และชวา ในไทยพบกระจายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นเบียนต้นไม้หลายชนิด ตามชายป่า สวนป่า หรือสวนยางพารา ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

สกุล Helixanthera Lour. มีประมาณ 35 ชนิด พบในแอฟริกาและเอเชีย ในไทยมี 8 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “helix” บิดเวียน และ “anthera” อับเรณู ตามลักษณะของอับเรณูรูปแถบ แห้งแล้วคล้ายบิดเวียน

ชื่อพ้อง  Loranthus cylindricus Jack

กาฝากเสม็ด: ช่อดอกแบบช่อกระจะ กลีบดอก 5 กลีบ แยกจรดโคน อับเรณูรูปแถบ (ภาพ: ละอุ่น ระนอง - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Barlow, B.A. (2002). Loranthaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(4): 680-681.