สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ข้าวจี่เล็ก
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Helicteres elongata Wall. ex Bojer

Malvaceae

ดูที่ ขี้อ้นขี้อ้น
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Helicteres elongata Wall. ex Bojer

Malvaceae

ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. ใบรูปไข่หรือรูปขอบขนาน ยาว 5-15 ซม. ปลายแหลมยาว โคนมน เบี้ยวเล็กน้อย ขอบจักฟันเลื่อย แผ่นใบด้านล่างมีขนประปราย เส้นโคนใบข้างละ 1-2 เส้น เส้นแขนงใบย่อยแบบขั้นบันได ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามซอกใบ หรือที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 5 มม. ด้านนอกมีขนหนาแน่น ดอกสีม่วงอมน้ำเงินอ่อน กลีบรูปใบพายหรือรูปลิ่ม ปลายตัด ยาว 0.8-1 ซม. เกสรเพศผู้เกลี้ยง ยอดเกสรเพศเมียจักตื้น ผลรูปทรงกระบอก ยาว 2-3 ซม. มี 5 สัน มีขนยาวหนาแน่น

พบที่อินเดีย บังกลาเทศ จีนตอนใต้ พม่า และเวียดนาม ในไทยพบแทบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

ชื่ออื่น   ข้าวจี่เล็ก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ขี้อ้น (ภาคกลาง)

ขี้อ้น: ปลายแหลมยาว โคนมน เบี้ยวเล็กน้อย ขอบจักฟันเลื่อย ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ ออกตามซอกใบ (ภาพดอก: ทุ่งใหญ่นเรศวร ตาก - ปรีชา การะเกตุ; ภาพผล: บ้านตาก ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2001). Sterculiaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 563-571.

Tang, Y., M.G. Gilbert and L.J. Dorr. (2007). Sterculiaceae. In Flora of China Vol. 12: 318-319.