สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ตะปุ๊จะจิง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Hedychium longicornutum Griff. ex Baker

Zingiberaceae

ดูที่ ปุดเดือนปุดเดือน
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Hedychium longicornutum Griff. ex Baker

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก ขึ้นบนพื้นดินหรืออิงอาศัย ลำต้นสูง 30-60 ซม. ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาวได้ถึง 30 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนเรียวสอบจรดลำต้น ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกที่ยอด ก้านช่อยาว 4-5 ซม. ใบประดับเรียงซ้อนเหลื่อมอัดกันแน่น ยาวประมาณ 2.5 ซม. ด้านนอกมีขนหนาแน่น แต่ละใบประดับมีดอกเดียว กลีบเลี้ยงยาวกว่าใบประดับ ยาว 1-1.5 ซม. กลีบดอกรูปแถบ ยาว 3-5 ซม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปใบหอกกลับ ยาว 1.5-2.5 ซม. กลีบปากสั้นกว่าเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันเล็กน้อย เรียวแคบ ม้วนงอ ปลายกลีบเป็นแฉกลึก ก้านชูอับเรณูยาว 3-5 ซม. อับเรณูรูปแถบ ยาว 4-5 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตาเหิน, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา นราธิวาส ขึ้นตามพื้นดินหรือบนคบไม้ในป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ

ชื่ออื่น   ตะปุ๊จะจิง (มาเลย์-ปัตตานี); ปุดเดือน (ปัตตานี); ว่านไส้เดือน (นราธิวาส)

ปุดเดือน: ช่อดอกแบบช่อเชิงลด กลีบปากม้วนงอ ก้านชูอับเรณูยาว (ภาพ: ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Baker, J.G. (1894). Hedychium. In Flora of British India Vol. 6: 228.

ว่านไส้เดือน
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Hedychium longicornutum Griff. ex Baker

Zingiberaceae

ดูที่ ปุดเดือน