สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ไอ้แกรก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Gynotroches axillaris Blume

Rhizophoraceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 35 ม. กิ่งเรียงตรงข้าม หูใบติดระหว่างก้านใบ รูปใบหอก ยาวประมาณ 1.5 ซม. ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ยาว 4.5-20 ซม. ปลายและโคนแหลม แผ่นใบหนา ก้านใบยาว 0.5-1.5 ซม. ดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ใบประดับเรียงชิดกันแน่นเป็นกระจุกกลม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 4-5 กลีบ กลีบเลี้ยงแฉกลึก กลีบรูปไข่ ยาว 1.5-2.5 มม. ดอกสีเขียวอมขาว รูปไข่กลับ ยาว 2-2.5 มม. ปลายมีรยางค์แฉกลึกคล้ายเส้นด้าย เกสรเพศผู้จำนวนเป็น 2 เท่าของกลีบเลี้ยง ก้านชูอับเรณูโค้ง ยาว 1-2 มม. จานฐานดอกรูปถ้วย จักตื้น ๆ รังไข่มี 4-6 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 3-8 เม็ด ยอดเกสรเพศเมียจัก 4-8 พู รูปคล้ายกงล้อ ผลสดมีหลายเมล็ด เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. ผลแก่สีแดง

พบที่พม่า ภูมิภาคมาเลเซีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทางภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช ตรัง นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูง 100-200 เมตร รากและใบมีสรรพคุณช่วยเจริญอาหาร

สกุล Gynotroches Blume มีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “gyne” เพศเมีย และ “trochos” เป็นวง ตามรูปร่างของยอดเกสรเพศเมีย

ชื่ออื่น   คอแห้งป่า (นราธิวาส); หัวสุม, ไอ้แกรก (ตรัง)

ไอ้แกรก: ดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ใบประดับเรียงชิดกันแน่นเป็นกระจุกกลม ปลายกลีบดอกมีรยางค์แฉกลึกคล้ายเส้นด้าย ผลแก่สีแดง (ภาพดอก: ทุ่งค่าย ตรัง - Alan Mauric; ภาพผล: แว้ง นราธิวาส - มนตรี ธนรส)

เอกสารอ้างอิง

Hou, D. (1970). Rhizophoraceae. In Flora of Thailand Vol. 2(1): 14.

Madani, L. and K.M. Wong. (1995). Rhizophoraceae. In Tree Flora of Sabah and Sarawak Vol. 1: 336, 338-339.

คอแห้งป่า
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Gynotroches axillaris Blume

Rhizophoraceae

ดูที่ ไอ้แกรก

หัวสุม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Gynotroches axillaris Blume

Rhizophoraceae

ดูที่ ไอ้แกรก