สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   บัวสวรรค์
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Gustavia superba (Kunth) O. Berg

Lecythidaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ใบเรียงเวียนหนาแน่นที่ปลายกิ่ง รูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ อาจยาวได้ถึง 1 ม. ขอบจักฟันเลื่อย ก้านใบยาวได้ถึง 11 ซม. ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่นสั้น ๆ ออกตามซอกใบ ก้านดอกยาวได้ถึง 8 ซม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วยแบนขอบเรียบ กว้างประมาณ 2.5 ซม. กลีบดอกสีขาวอมม่วงอ่อน มี 6-8 กลีบ รูปใบพาย ยาวไม่เท่ากัน ยาวได้ถึง 7 ซม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก โคนเชื่อมติดกันประมาณหนึ่งในสาม โค้งเข้า ยาวประมาณ 4 ซม. รังไข่ใต้วงกลีบ ก้านเกสรเพศเมียสั้น ผลแห้งแตกแบบมีฝาปิด (pyxidia) กลม ปลายแบน กว้าง 7-10 ซม. ยาวได้ถึง 8 ซม. ผิวมีช่องอากาศกระจาย เมล็ดรูปร่างไม่แน่นอน ยาวประมาณ 6 ซม.มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศคอสตาริกา โคลัมเบีย และปานามา เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน

สกุล Gustavia L. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Lecythidoideae มีประมาณ 40 ชนิด พบเฉพาะในทวีปอเมริกา ในไทยพบเป็นไม้ประดับ อีกชนิด คือ G. gracillima Miers ใบเรียวแคบ กว้างไม่เกิน 3.5 ซม. ชื่อสกุลตั้งตาม Gustav ที่ 3 กษัตริย์ของสวีเดน ที่ปกครองสวีเดนช่วงปี ค.ศ. 1771-1792

ชื่อพ้อง  Pirigara superba Kunth

ชื่อสามัญ  Membrilla

บัวสวรรค์: ใบเรียงเวียนหนาแน่นที่ปลายกิ่ง รูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ กลีบดอกมี 6-8 กลีบ ยาวไม่เท่ากัน เกสรเพศผู้จำนวนมาก โคนเชื่อมติดกัน โค้งเข้า ผลแห้งแตกแบบมีฝาปิด ผิวมีช่องอากาศ (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Croat, T.B. (1978). Gustavia superba. In Flora of Barro Colorado Island by Smithsonian Institution. Http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics/croat/specie/Gustavia superba,e,n