สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ปาหนันช้าง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Goniothalamus giganteus Hook. f. & Thomson

Annonaceae

ไม้ต้น สูง 10-20 ม. ใบเรียงเวียน รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 15-25 ซม. แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างเขียวนวล ก้านใบยาว 0.5-1.5 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามกิ่งที่ซอกใบที่ร่วง ก้านดอกยาว 2.5-4.5 ซม. กลีบเลี้ยง รูปไข่แกมสามเหลี่ยมยาวได้ถึง 1 ซม. ด้านนอกมีขน กลีบดอกหนาสีเขียวอมเหลือง วงนอกรูปไข่หรือแกมขอบขนาน ยาว 8-15 ซม. วงในรูปสามเหลี่ยมยาว 1.5-2 ซม. ด้านนอกมีขนสั้นสีน้ำตาลหนาแน่น เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 3 มม. รูปแถบ รยางค์แบนหรือโค้ง คาร์เพลรูปทรงกระบอก ยาว 6-7 มม. มีขนสีน้ำตาลแดงหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียรูปแถบ ยอดเกสรรูปกรวยแคบ ๆ ผลย่อยรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 3-4.5 ซม. ผิวมีตุ่ม ก้านผลยาวได้ถึง 1 ซม. มี 1-2 เมล็ด

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา บอร์เนียว และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา นราธิวาส ขึ้นตามป่าพรุหรือป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 900 เมตร มีสารกลุ่ม acetogenins มีสรรพคุณใช้ฆ่าแมลง

ปาหนันช้าง: ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามกิ่งที่ซอกใบที่ร่วง กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 วง สีเขียวอมสีเหลือง ผลแบบผลกลุ่ม จำนวนมาก ผิวมีตุ่ม (ภาพ: เบตง ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Li, B. and M.G. Gilbert. (2011). Annonaceae (Goniothalamus). In Flora of China Vol. 19: 684-685.

Saunders, R.M.K. and P. Chalermglin. (2008). A synopsis of Goniothalamus species (Annonaceae) in Thailand, with descriptions of three new species. Botanical Journal of the Linnean Society 156: 355-384.