สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ปาหนันยูนนาน
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Goniothalamus cheliensis Hu

Annonaceae

ไม้ต้น สูง 5–7 ม. กิ่งมีขนยาว มีขนสีน้ำตาลแดงหนาแน่นตามเส้นกลางใบ ก้านใบ กลีบเลี้ยง และกลีบดอก ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ยาว 50–75 ซม. ปลายยาวคล้ายหาง ยาวได้ถึง 5 ซม. เส้นแขนงใบข้างละ 25–30 เส้น ก้านใบยาว 1.7–3 ซม. ดอกออกเป็นกระจุกตามกิ่งหรือลำต้น กลีบเลี้ยงรูปรี ยาว 3–4 ซม. ปลายแหลมยาว กลีบดอกรูปรี ปลายกลีบแหลมยาว วงนอกหนา ยาว 6–8 ซม. วงในยาวประมาณ 3.5 ซม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลย่อยรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 6–9 ซม. ปลายเรียวแหลม มีขนหยาบสีน้ำตาลแดงหนาแน่น ก้านสั้น มี 4 เมล็ด รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 2.5 ซม.

พบที่จีนตอนใต้และภาคเหนือของไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1300–1400 เมตร

ปาหนันยูนนาน: ใบรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ดอกออกตามลำต้น กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีขนสั้นหนานุ่ม ผลย่อยจำนวนมาก มีขนหยาบสีน้ำตาลแดงหนาแน่น (ภาพ: Alan Mauric, ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Li, B. and M.G. Gilbert. (2011). Annonaceae (Goniothalamus). In Flora of China Vol. 19: 684–685.

Saunders, R.M.K. and P. Chalermglin. (2008). A synopsis of Goniothalamus species (Annonaceae) in Thailand, with descriptions of three new species. Botanical Journal of the Linnean Society 156: 355–384.