สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ดอกหรีด
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Gentiana nudicaulis Kurz subsp. Lakshnakarae (Kerr) Halda

Gentianaceae

ไม้ล้มลุก ลำต้นสั้นทอดนอนหรือตั้งตรง แตกกิ่ง ใบเรียงรอบข้อชิดกันใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่ ยาว 1-6 ซม. ขอบบาง โคนตัดโอบลำต้น ดอกออกเป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง หลอดกลีบเลี้ยงยาว 4-8 มม. ปลายแยกเป็นแฉกรูปแถบหรือรูปใบหอก ยาวเท่า ๆ หลอดกลีบเลี้ยง ปลายแหลม ดอกสีม่วงอมน้ำเงิน หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 1.3 ซม. กลีบรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 2 มม. ก้านชูอับเรณูยาว 3-5 มม. ก้านเกสรเพศเมียสั้นมาก ผลรูปไข่ ยาว 0.6-1.1 ซม. ปลายมีปีก ก้านยาวประมาณ 3.5 มม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบที่ภูกระดึง และภูหลวง จังหวัดเลย ขึ้นตามทุ่งหญ้า หรือที่โล่งในป่าสนเขา ความสูงประมาณ 1200 เมตร แยกเป็น subsp. ting-nung-hoae (Halda) T. N. Ho พบที่กัมพูชา ส่วน subsp. nudicaulis พบที่อินเดีย พม่า และคาบสมุทรมลายู

ชื่อพ้อง  Gentiana lakshnakarae Kerr, G. hesseliana Hosseus var. lakshnakarae (Kerr) Toyok.

ชื่ออื่น   ดอกหรีด (เลย); ดอกหรีดกอ, ลักษณา (ทั่วไป)

ดอกหรีด: ลำต้นสั้นทอดนอนหรือตั้งตรง แตกกิ่ง ใบเรียงรอบข้อชิดกันใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปแถบหรือรูปใบหอก ยาวเท่า ๆ หลอดกลีบ กลีบดอกพับจีบจักชายครุย (ภาพ: ภูหลวง เลย - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Ho, T.N. and J.S. Pringle. (1995). Gentianaceae. In Flora of China Vol. 16: 15.

Ubolcholaket, A. (1987). Gentianaceae. In Flora of Thailand. Vol. 5(1): 82-89.

ดอกหรีดกอ
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Gentiana nudicaulis Kurz subsp. Lakshnakarae (Kerr) Halda

Gentianaceae

ดูที่ ดอกหรีด

ลักษณา
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Gentiana nudicaulis Kurz subsp. Lakshnakarae (Kerr) Halda

Gentianaceae

ดูที่ ดอกหรีด