สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ดอกหรีดเชียงดาว
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Gentiana leptoclada Balf. f. & Forrest subsp. australis (Craib) Halda

Gentianaceae

ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีปีกแคบ ๆ ใบรูปไข่ ใบตามกิ่งขนาดเล็กกว่าใบตามลำต้น ยาวได้ถึง 1.3 ซม. โคนตัดโอบรอบลำต้น ขอบใบจักฟันเลื่อย หลอดกลีบเลี้ยงยาว 4-7 มม. มีสันเป็นปีกตามยาว ปีกจักชายครุยสั้น ๆ กลีบรูปใบหอก ยาว 2-5 มม. ปลายมีติ่งแหลม ดอกสีม่วงอมน้ำเงิน หลอดกลีบดอกยาว 1-2.5 ซม. กลีบรูปสามเหลี่ยม ยาว 4-5 มม. แฉกลึกไม่เท่ากัน แฉกสั้น กลีบพับจีบจักชายครุย ก้านชูอับเรณูยาว 5-7.5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 7 มม. ผลรูปขอบขนาน ยาว 1.5-2 ซม. ก้านยาวประมาณ 8 มม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 1600-1800 เมตร ส่วน subsp. leptoclada พบที่จีนทางตอนใต้ เกสรเพศผู้ยาวไม่เท่ากัน ก้านผลยาวได้ถึง 2 ซม.

ชื่อพ้อง  Gentiana australis Craib

ดอกหรีดเชียงดาว: กลีบดอกแฉกลึกไม่เท่ากัน กลีบพับจีบจักชายครุย (ภาพ: ดอยเชียงดาว เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Ho, T.N. and J.S. Pringle. (1995). Gentianaceae. In Flora of China Vol. 16: 15.

Ubolcholaket, A. (1987). Gentianaceae. In Flora of Thailand. Vol. 5(1): 82-89.