สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เครือติดต่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Friesodielsia desmoides (Craib) Steenis

Annonaceae

ดูที่ บุหงาเซิงบุหงาเซิง
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Friesodielsia desmoides (Craib) Steenis

Annonaceae

ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ใบเรียงเวียน รูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกลับ ยาวได้ถึง 17 ซม. โคนใบเว้าตื้น แผ่นใบด้านล่างบางครั้งมีนวล ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ตรงข้ามใบหรือซอกใบ สีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ห้อยลง ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 6 มม. กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 วง วงนอกรูปขอบขนาน ยาว 2.5-4 ซม. วงในรูปสามเหลี่ยม ยาว 0.8-1 ซม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก อับเรณูยาวประมาณ 1 มม. คาร์เพลจำนวนมาก ยาวประมาณ 1 มม. มีขนสั้นนุ่ม ผลกลุ่ม ผลย่อยรูปทรงกระบอก ยาว 1.5-2 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ก้านผลยาวประมาณ 1 ซม. ผลแก่สีแดง มี 1-2 เมล็ด

พบที่กัมพูชา ในไทยกระจายห่าง ๆ ทุกภาค ขึ้นใต้ร่มเงาหรือริมลำธารในป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงไม่เกิน 350 เมตร

สกุล Friesodielsia Steenis มี 50-60 ชนิด ลักษณะทั่วไปคล้ายกับพืชในสกุล Goniothalamus พบเฉพาะในแอฟริกาและเอเชีย ในไทยมี 6-7 ชนิด ชื่อสกุลตั้งตาม Elias Magnus Fries (1794-1878) นักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดน และ Friedrich Ludwig Emil Diels (1874-1945) นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน

ชื่อพ้อง  Goniothalamus desmoides Craib

ชื่ออื่น   เครือติดต่อ (สุราษฎร์ธานี); บุหงาเซิง, บุหงาแต่งงาน (กรุงเทพฯ); สายหยุด (ชุมพร); ส่าเหล้า (สุราษฎร์ธานี)

บุหงาเซิง: กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่มหนาแน่น โคนใบเว้าตื้น แผ่นใบด้านล่างมีนวล ดอกออกเดี่ยว ๆ ตรงข้ามใบหรือซอกใบ กลีบดอกวงในสั้นกว่าวงนอก (ภาพ: เขาสอยดาว จันทบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Craib, W.G. (1922). Contributions to the Flora of Siam. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1922: 167-168.

บุหงาแต่งงาน
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Friesodielsia desmoides (Craib) Steenis

Annonaceae

ดูที่ บุหงาเซิง

ส่าเหล้า
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Friesodielsia desmoides (Craib) Steenis

Annonaceae

ดูที่ บุหงาเซิง

สายหยุด
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Friesodielsia desmoides (Craib) Steenis

Annonaceae

ดูที่ บุหงาเซิง