สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   พรมแดง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) Brummitt

Acanthaceae

ไม้ล้มลุก ทอดเลื้อย มีรากตามข้อ ใบเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 2-12 ซม. ปลายแหลม มนหรือกลม โคนรูปหัวใจ เส้นร่างแหและเส้นกลางใบมีลายขาวหรือแดง ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ตั้งขึ้น ดอกเรียง 4 ด้าน ยาวได้ถึง 10 ซม. ใบประดับเรียงซ้อนเหลื่อม รูปลิ่มกว้างหรือเกือบกลม 0.5-1.2 ซม. ขอบมีขนครุย ดอกไร้ก้าน กลีบเลี้ยง 5 กลีบขนาดเล็ก ขอบมีขนครุย ดอกสีครีมอมเหลือง กลีบรูปปากเปิด หลอดกลีบยาว 1-1.2 ซม. กลีบบน 2 กลีบ เรียวแคบ โค้งเข้า กลีบล่าง 3 กลีบ โค้งออก เกสรเพศผู้ 2 อัน ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ผลแห้งแตกรูปรี ยาวประมาณ 1 ซม. มี 2 เมล็ดรูปจาน

มีถิ่นกำเนิดที่อเมริกาใต้ เป็นไม้ประดับทั่วไป มีหลากสายพันธุ์ กลุ่มที่มีลายเส้นร่างแหสีขาว เรียกว่า พรมออสเตรเลีย

สกุล Fittonia Coem. มี 2 ชนิด พบในอเมริกาใต้ อีกชนิดคือ F. gigantea Linden มีถิ่นกำเนิดในเอกวาดอร์ ใบและช่อดอกขนาดใหญ่กว่า ชื่อสกุลตั้งตามสองพี่น้อง Elizabeth Fitton และ Sarah Mary Fitton เพื่อนของ Robert Brown นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ

ชื่อพ้อง  Adelaster albivenis Lindl. ex Veitch, Fittonia verschaffeltii (Lem.) Van Houtte

พรมแดงและพรมออสเตรเลีย: ใบเรียงตรงข้าม เส้นลายร่างแหและเส้นกลางใบมีหลากสี ช่อดอกแบบช่อเชิงลด มี 4 ด้าน ใบประดับเรียงซ้อนเหลื่อม (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.

พรมออสเตรเลีย
วันที่ 30 มกราคม 2560

Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) Brummitt

Acanthaceae

ดูที่ พรมแดง