สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ไฮหิน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Ficus orthoneura H. Lév. & Vaniot

Moraceae

ดูที่ มะเดื่อหินมะเดื่อหิน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Ficus orthoneura H. Lév. & Vaniot

Moraceae

ไม้ต้น หรือกึ่งอาศัย สูงได้ถึง 10 ม. กิ่งเกลี้ยง หูใบที่ปลายยอดรูปใบหอก ยาวได้ถึง 10 ซม. สีชมพูหรือเขียวอ่อน เกลี้ยงหรือมีขนประปราย ร่วงเร็ว ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 7-24 ซม. ปลายมนหรือกลม โคนมน กลม หรือเว้าตื้น ขอบเรียบ แผ่นใบด้านล่างมีนวล เส้นโคนใบสั้น เส้นแขนงใบข้างละ 7-15 เส้น เส้นแขนงใบย่อยแบบร่างแหหรือเรียงขนาน ก้านใบยาว 1-9 ซม. ดอกอยู่ภายในฐานดอกที่ขยายออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ตามซอกใบ ใต้ใบ หรือตามเดือยสั้น ในกิ่งแก่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม. ก้านยาว 1-7 มม. ใบประดับที่โคนมี 3 ใบ ยาว 1-2 มม. ช่องเปิดกว้าง 2-3 มม. ไม่มีขนด้านใน ใบประดับขนาดเล็ก กลีบรวมสีแดงเข้ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ไทร, สกุล)

พบที่พม่า จีนตอนใต้ และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ ตาก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น ขึ้นตามหินปูนที่โล่งในป่าเบญจพรรณหรือป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1700 เมตร อยู่ภายใต้สกุลย่อย Urostigma

ชื่ออื่น   มะเดื่อหิน, >b>ไฮหิน (ขอนแก่น)

มะเดื่อหิน: หูใบที่ปลายยอดสีชมพู โคนใบเว้าตื้น แผ่นใบด้านล่างมีนวล figs ออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ตามซอกใบ ใต้ใบ หรือตามเดือยสั้น ๆ ในกิ่งแก่ (ภาพ: น้ำตกธารารักษ์ ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Berg, C.C. and S. Gardner. (2007). A new species Ficus subg. Ficus (Moraceae) from Thailand and two new records of Ficus species. Thai Forest Bulletin (Botany) 35: 31.

Berg, C.C., N. Pattharahirantricin and B. Chantarasuwan. (2011). Moraceae. In Flora of Thailand Vol. 10(4): 519, 530, 633.