สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เดื่อแห
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Ficus anastomosans Wall. ex Kurz

Moraceae

ดูที่ ไทรหินไทรหิน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Ficus anastomosans Wall. ex Kurz

Moraceae

ไม้พุ่มหรือรอเลื้อย กิ่งมีขนละเอียดหนาแน่น หูใบยาว 2-3 มม. ร่วงเร็ว ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ยาว 2-10 ซม. ขอบจักมนหรือเป็นพู แผ่นใบมีขนละเอียดหรือขนหยาบทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบเรียงจรดกันใกล้ขอบใบ มีต่อมไขตามซอกเส้นใบ ก้านใบยาวได้ถึง 1 ซม. ดอกอยู่ภายในฐานดอกที่ขยายออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ สีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมแดง รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. มีขนละเอียดหรือขนหยาบ ปลายมีติ่งรูปกรวยเป็นขอบ ก้านช่อยาว 1-2 มม. ใบประดับ 3 ใบ ยาวประมาณ 1 มม. รูเปิดกว้างประมาณ 1 มม. ขอบหนา มีขนกระจาย กลีบรวมสีชมพู (สกุลย่อย Sycidium)

พบที่พม่า ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เกาะตามหินปูน ความสูงถึงประมาณ 900 เมตร

ชื่ออื่น   เดื่อแห, ไทรหิน (ทั่วไป)

ไทรหิน: ขอบใบจักมน เส้นแขนงใบเรียงจรดกันใกล้ขอบใบ figs ออกเดี่ยวๆ ผลอ่อนสีเขียว เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผลแก่สีชมพูอมแดง รูเปิดขอบหนา มีขนกระจาย (ภาพซ้ายและขวาบน: พบพระ ตาก; ภาพขวาล่าง: ประจวบคีรีขันธ์; - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Berg, C.C., N. Pattharahirantricin and B. Chantarasuwan. (2011). Moraceae in Flora of Thailand Vol. 10(4): 475-675.