สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ไส้ปลาเข็ม
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Exacum pteranthum Wall. ex G. Don

Gentianaceae

ไม้ล้มลุก สูง 10-25 ซม. แตกกิ่งช่วงบน ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 1-6 ซม. ปลายแหลม โคนเรียวสอบ เส้นโคนใบข้างละ 1-2 เส้น ก้านใบสั้นหรือยาวได้ถึง 1 ซม. ช่อดอกสั้น ก้านดอกเกือบไร้ก้าน ใบประดับคล้ายใบ รูปใบหอก ยาวประมาณ 5 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงแยกเกือบจรดโคน รูปไข่ ยาวประมาณ 6.5 มม. ปลายเรียวแหลม มีครีบเป็นปีก กว้าง 2-2.5 มม. ดอกสีม่วงอมชมพู หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 5 มม. กลีบรูปขอบขนาน ยาวเท่า ๆ หลอดกลีบดอก ปลายแหลม เกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านชูอับเรณูสั้น อับเรณูยาวประมาณ 2 มม. มีรูเปิดที่ปลาย ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 4 มม. ยอดเกสรจัก 2 พู ผลรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หญ้าเหลี่ยม, สกุล)

พบที่พม่า ในไทยพบทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขึ้นกระจายห่าง ๆ ตามทุ่งหญ้า ชายป่า ความสูง 700-1300 เมตร

ไส้ปลาเข็ม: ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ ใบเรียงตรงข้าม เส้นโคนใบข้างละ 2 เส้น กลีบเลี้ยงมีครีบเป็นปีก ปลายเรียวแหลม (ภาพซ้าย: ภูสวนทราย เลย, ภาพขวา: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่; ภาพ: - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Ubolcholaket, A. (1987). Gentianaceae. In Flora of Thailand. Vol. 5(1): 80.