สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เพียก
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma longifolia Jack

Simaroubaceae

ดูที่ ปลาไหลเผือก

เอียนดอน
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma longifolia Jack

Simaroubaceae

ดูที่ ปลาไหลเผือก

แฮพันชั้น
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma longifolia Jack

Simaroubaceae

ดูที่ ปลาไหลเผือก

ไหลเผือก
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma longifolia Jack

Simaroubaceae

ดูที่ ปลาไหลเผือก

กรุงบาดาล
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma longifolia Jack

Simaroubaceae

ดูที่ ปลาไหลเผือก

คะนาง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma longifolia Jack

Simaroubaceae

ดูที่ ปลาไหลเผือก

ชะนาง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma longifolia Jack

Simaroubaceae

ดูที่ ปลาไหลเผือก

ตรึงบาดาล
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma longifolia Jack

Simaroubaceae

ดูที่ ปลาไหลเผือก

ตุงสอ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma longifolia Jack

Simaroubaceae

ดูที่ ปลาไหลเผือก

ตุวุเบ๊าะมิง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma longifolia Jack

Simaroubaceae

ดูที่ ปลาไหลเผือก

ตูวุวอมิง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma longifolia Jack

Simaroubaceae

ดูที่ ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma longifolia Jack

Simaroubaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. ใบประกอบยาวได้กว่า 1 ม. เรียงหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง ใบย่อยจำนวนมาก รูปใบหอก รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 5-20 ซม. โคนเบี้ยว ก้านสั้นมากหรือไร้ก้าน ช่อดอกขนาดใหญ่ มีขนละเอียดและขนต่อมกระจาย ดอกสีแดง ก้านดอกหนา ยาวประมาณ 7 มม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 มม. กลีบดอกรูปใบหอก รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 4-5 มม. มีขนละเอียด เกสรเพศผู้ยาว 1.5-2.5 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันยาวได้ถึง 2 มม. ในดอกเพศเมียสั้นมาก ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว ติดเหนือรังไข่ประมาณ 1 มม. ยาวประมาณ 2 มม. ผลย่อยรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 1-2 ซม. ก้านผลยาวประมาณ 3 มม.

พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมาเลเซีย สุมาตรา และบอร์เนียว ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 700 เมตร มีสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ แยกเป็น subsp. eglandulosa (Merr.) Noot. พบในฟิลิปปินส์ ดอกและช่อดอกไม่มีขนต่อม กลีบดอกขนาดใหญ่กว่า

ชื่อสามัญ  Ali’s umbrella

ชื่ออื่น   กรุงบาดาล (สุราษฎร์ธานี); คะนาง, ชะนาง (ตราด); ตรึงบาดาล (ปัตตานี); ตุงสอ (ภาคเหนือ); ตุวุเบ๊าะมิง, ตูวุวอมิง (มาเลย์-นราธิวาส); ปลาไหลเผือก (ภาคกลาง); เพียก (ภาคใต้); หยิกบ่อถอง, หยิกไม่ถึง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ไหลเผือก (ตรัง); เอียนดอน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); แฮพันชั้น (ภาคเหนือ)

ปลาไหลเผือก: ช่อดอกขนาดใหญ่ ดอดสีแดง มี 1-5 ผลย่อย รูปรีหรือรูปไข่ ก้านผลยาว (ภาพซ้าย: cultivated - ราชันย์ ภู่มา; ภาพขวา: ระนอง - นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน; ภาพขวาล่าง : เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Nooteboom, H.P. (1981). Simaroubaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(4): 443-445.

Nooteboom, H.P. (1962). Simaroubaceae. In Flora Malesiana Vol. 6: 205-207.

หยิกไม่ถึง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma longifolia Jack

Simaroubaceae

ดูที่ ปลาไหลเผือก

หยิกบ่อถอง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma longifolia Jack

Simaroubaceae

ดูที่ ปลาไหลเผือก