สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ปลาไหลเผือก  สกุล
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma Jack

Simaroubaceae

ไม้พุ่มเตี้ยหรือไม้ต้นขนาดเล็ก แยกเพศร่วมต้นหรือต่างต้น ไม่มีหูใบ ใบประกอบปลายคี่ ใบย่อยเรียงตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน เรียงจรดกันเป็นเส้นขอบใน ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบ ใบประดับขนาดเล็ก ร่วงเร็ว ดอกมีเพศเดียวหรือสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 5-6 กลีบ เกสรเพศผู้เท่าจำนวนกลีบดอก เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันติดระหว่างโคนก้านชูอับเรณู มี 5-6 คาร์เพล แยกกัน แต่ละคาร์เพลมีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียติดกันตอนปลาย ยอดเกสรรูปโล่ จัก 5-6 พู ผลผนังชั้นในแข็ง มี 1-5 ผลย่อย

สกุล Eurycoma มี 3 ชนิด พบเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยมี 2 ชนิด ชื่อสกุล มาจากภาษากรีก “eurys” กว้างหรือใหญ่ และ “kome” ขน หมายถึงดอกที่ออกเป็นช่อขนาดใหญ่แน่นเป็นกระจุก


เอกสารอ้างอิง

Nooteboom, H.P. (1981). Simaroubaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(4): 443-445.

Nooteboom, H.P. (1962). Simaroubaceae. In Flora Malesiana Vol. 6: 205-207.