สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กาหลอ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Etlingera corneri Mood & Ibrahim

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก สูง 3-4 ม. ลำต้นมีขนสั้นนุ่ม ใบมีข้างละ 10-11 ใบ รูปขอบขนานถึงรูปรี ยาว 15-65 ซม. แผ่นใบด้านล่างสีเขียวหรือม่วงแดง ก้านใบยาว 1-4 ซม. ฐานดอกสูง 1-1.5 ซม. วงใบประดับเรียงซ้อนเหลื่อมแน่นรูปถ้วย สูง 7-9 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7.5 ซม. ก้านช่อดอกตั้งตรง ยาวได้ถึง 90 ซม. ใบประดับสีแดง รูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่กลับ ปลายพับงอ วงนอกยาว 6.5-8.5 ซม. วงในยาว 3.5-7.5 ซม. ใบประดับย่อยยาวประมาณ 3.5 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงยาวได้ถึง 4 ซม. หลอดกลีบดอกยาว 2-2.5 ซม. กลีบปากตั้งตรง ยาว 1.6-2.5 ซม. สีแดง ขอบสีขาวม้วนออก ช่อผลเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. ผลย่อยรูปไข่ สีขาวเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง เกลี้ยง ยาว 3.5-4 ซม.

พบทางตอนบนของคาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทย ที่สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส ขึ้นตามที่ชื้นแฉะในป่าดิบชื้น ความสูง 200-500 เมตร

ชื่อสามัญ  Rose of Siam

ชื่ออื่น   กาหลอ (นราธิวาส); ปุดกะลา (ภาคใต้)

กาหลอ: ลำต้นมีขนสั้นนุ่ม ก้านช่อดอกตั้งตรง วงใบประดับเรียงซ้อนเหลื่อมแน่นรูปถ้วย สีแดง ปลายพับงอ (ภาพ: เบตง ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Mood, J. and H. Ibrahim. (2000). A new species of Etlingera (Zingiberaceae) from peninsular Malaysia and southern Thailand. Nordic Journal of Botany 20(3): 279-283.

ปุดกะลา
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Etlingera corneri Mood & Ibrahim

Zingiberaceae

ดูที่ กาหลอ