สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กาหลา  สกุล
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Etlingera Giseke

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก เหง้าทอดเลื้อย ลำต้นเทียมตั้งตรง ลิ้นกาบเรียบหรือจัก 2 พู ใบเรียงสลับระนาบเดียว ช่อแบบช่อเชิงลดหรือช่อกระจุกแน่น ออกจากเหง้า ก้านช่อโผล่พ้นพื้นดิน ตั้งตรง หรืออยู่ใต้ดิน ดอกเรียงเป็นวงรูปถ้วยบนฐานดอก วงใบประดับจำนวนมาก วงนอกไม่มีดอก แต่ละใบประดับมีดอกเดียว ใบประดับย่อยเป็นหลอด กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด แยกด้านเดียว ปลายจัก 3 แฉก ติดทน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวเท่า ๆ หรือยาวกว่ากลีบดอก กลีบดอก 3 กลีบ สั้นกว่าหลอดกลีบ ไม่มีแผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน กลีบปากรูปลิ้น ปลายแยก 3 แฉก ยาวกว่ากลีบดอก กลีบกลางบางครั้งจัก 2 พู โคนกลีบข้างหุ้มเกสรเพศผู้ เชื่อมติดก้านเกสรเพศผู้ อับเรณูบิดงอ แกนอับเรณูไม่มีรยางค์ รังไข่มี 3 ช่อง ออวุลจำนวนมาก ผลสด มีสันตามยาว

สกุล Etlingera อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Alpinioideae มีประมาณ 110 ชนิด พบในเอเชียโดยเฉพาะภูมิภาคมาเลเซีย และทางตอนบนของออสเตรเลีย ในไทยมีประมาณ 15 ชนิด ชื่อสกุล ตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน Andreas Ernst Etlinger (1730-1790)


เอกสารอ้างอิง

Khaw, S.H. (2001). The genus Etlingera (Zingiberaceae) in Peninsular Malaysia including a new species. Gardens’ Bulletin Singapore 53(1-2): 191-239.

Wu, D. and K. Larsen. (2000). Zingiberaceae. In Flora of China Vol. 24: 356-357.